Du er her: Hjem / / Aktuelt

Klar for å rapportere på S'en i ESG-rapporteringen?

|
Hva gjør du når arbeidsinkludering vektes i et anbud? Da Foxway vant anbudet fra DFØ i 2023, var arbeidsinkludering vektet med hele 20%. Det er det ikke alle som greier å levere på, men gjennom et samarbeid med Norsirk kan du komme et godt stykke på vei. Norsirk har i flere år samarbeidet med OPT, Oslo Produksjon og Tjenester og OsloKollega. Det er to av Oslos største arbeidsinkluderingsbedrifter. Gjennom en årrekke med samarbeid har de to virksomhetene sortert, demontert, høstet deler og reparert IT-utstyr som er kommet inn gjennom Norsirks innsamlingsnettverk. Vil du være en del av samarbeidet? Da kan du for eksempel starte med følgende:
| Emballasje

Hold av datoen for Norsirks emballasjekurs 2024

Det årlige innsiktskurset om emballasje er en kjærkommen faglig oppdatering for alle som jobber med emballasje. I tillegg til emballasjeoptimering, vil det 9. april dreie seg mye om SUP (single use plastics). Dette direktivet, og andre nyheter fra EU, vil Hege Rooth Olbergsveen fra Miljødirektoratet fortelle om fra scenen. I tillegg til foredrag fra Norsirks egne fagfolk og samarbeidspartnere, vil vi få nye tips fra kunder som finner nye metoder for å redusere forbruk og avfall.
|

2023 – et år med vekst

Et nytt år er like rundt hjørnet, og når vi i Norsirk kikker tilbake på 2023 har det vært et spennende år for oss og produsentansvarskundene våre.
| Produsentansvar

Rapporteringsplikter og frister første halvår 2024

Kunder av Norsirk har jevnlig krav til rapportering som må leveres tidsnok. Her får du tre viktige datoer for januar til juni i 2024.

2023-rapporten om emballasjeoptimering er klar

Hvert år leverer Norsirk en felles kunderapportering til Miljødirektoratet. 70 % av kundene har svart, og disse representerer 98 % av den totale 2022-mengden emballasje som ble satt på markedet av Norsirk-kunder. Vi anbefaler alle å ta en nærmere titt på rapporten, som i tillegg til statistikk til myndighetene, gir god læring om optimering og avfallsforebygging. Videre er det en god forberedelse for egen rapportering, som skal være Norsirk i hende før sommeren 2024.

Last ned årsrapporten REN VERDI 2023

Som vanlig oppsummerer vi Norsirk-året med årsrapporten «Ren Verdi».
|

Norsirk og SHMIL inngår samarbeid

Sammen skal selskapene utvikle kostnadseffektive løsninger for retur av landbruksplast på Helgeland.
|

Stort behov for Skole-PCer i Ukraina – du kan hjelpe!

Vi trenger din hjelp for å levere så mange PC’er som mulig til Ukrainske skoler. Det er stort behov for digitale løsninger for Ukrainske barn på grunn av krigen. Nå ønsker Norsirk, sammen med IKT-Norge og Foxway, din hjelp for å fremskaffe og levere så mange som mulig!
|

Betaler dere for høyt miljøgebyr?

Produserer din bedrift elektriske komponenter eller produkter selv? Eller leverer dere til områder som er unntatt regelverket? Da er det viktig å huske å registrere "unntak" i Norsirkportalen.

Vet du egentlig hvordan man kildesortere batterier?

Kunne du ha tent på en renovasjonsbil? Svaret her er nei, men det er altså det som kan skje dersom vi ikke kildesorterer batterier riktig. Det siste året har branner, forårsaket av feilsorterte batterier, stadig vært i nyhetsbildet. Nesten 80% av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier (kilde: Norsk Industri). En trussel Feilsorterte batterier gir risiko for brann igjennom hele verdikjeden, fra avfallet blir samlet inn, under transport og ikke minst på gjenvinningsanlegget de havner. Dette er igjen med på å true vår sirkulære fremtid og bremse utviklingen videre, samtidig som verdifulle resurser går tapt.
Side 5 av 48