Du er her: Hjem / / Aktuelt

Bioplast, biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast – forvirret eller nysgjerrig?

|
Som bidrag til å løse plastutfordringen, har det de senere år kommet flere alternativer til fossilbasert plast. Men hva er disse alternativene, og er de løsningen?
| Landbruksplast

Norsirk og REMidt IKS inngår samarbeid

Sammen skal selskapene utvikle kostnadseffektive løsninger for retur av landbruksplast i Trøndelag og på Nordmøre.
| Emballasje

Viktig standardiseringsarbeid i EU - Speilkomiteen fra Norge bidrar

Sist i januar hadde CEN 261, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, sitt årsmøte i Paris. I de offisielle møtene hvor bærekraftig emballasje var tema, var Norge representert med to representanter, Sigridur Thormodsdottir fra Standard Norge, og komiteleder og nasjonal ekspert, Anastasiia Moldavska fra Norsirk. Speilkomiteen hun leder jobber med standarder for plast som skal på plass i EU.
|

Treffes du av de nye endringene om produsentansvar?

Miljødirektoratet varsler store endringer for alle som importerer produkter med emballasje, og svært mange er ikke klar over de varslede forpliktelsene.
| Emballasje

Programmet for emballasjekurset er klart

Alle* skal redusere emballasjeforbruket sitt og rapportere på det. Hvis du importerer eller produserer emballerte varer eller emballasje er det mye du må vite om for å være i samsvar med lover og regler.
| Emballasje

EU-forbud mot grønnvasking vedtatt

Ingen kan lenger hevde om sine produkter at varen er «klimanøytral», «biologisk nedbrytbar» eller «miljøvennlig» uten konkrete og verifiserbare bevis for dette. Miljømerker som ikke er basert på godkjente sertifiseringsordninger eller etablert av offentlige myndigheter skal heller ikke lenger brukes.
|

7 argumenter mot livsløpsanalyser - og 5 for

Norsirks fagsjef for emballasje, Anastasiia Moldavska, tar til orde for en kritisk tilnærming til livssyklusanalyser (LCA). I oppgaven fra emballasjeskolen peker hun blant annet på faren for misbruk av LCA i grønnvasking. Hun fremhever utfordringen med variasjonen i resultater – hvor vurderingen av miljøpåvirkning i analyser kan skille hele 1000 % basert på data og metodikk.
|

Miljøsertifikater for 2024

Nå er det mulig å laste ned årets miljøsertifikater, dette gjør du inne på Norsirkportalen. Miljøsertifikatene oppdateres hvert år med aktuell informasjon om hvilke typer produsentansvar som ivaretas, i tillegg til perioden det gjelder. Dokumentene er nyttige til både interne og eksterne revisjoner, samt i anbudsprosesser hvor det kan være aktuelt å legge ved dokumentasjon på at din bedrift tar sitt lovpålagte produsentansvar.
| Produsentansvar

SUP-direktivet flytter kostnader

Nytt EU-regelverk flytter kostnadene for forsøpling fra kommunene over på produsentleddet. SUP-direktivet (Single Use Plastics) er en del av EUs handlingsplan for å fremme en sirkulær økonomi. En del av denne planen innebærer å skape en økonomi der all engangsplast i omløp enten kan gjenbrukes, eller er gjenvinnbar i 2030. Direktivet tar sikte på å stoppe marin forsøpling og redusere mengdene plastavfall gjennom et harmonisert regelverk i hele EU.
| Emballasje

Hold av datoen for Norsirks emballasjekurs 2024

Det årlige innsiktskurset om emballasje er en kjærkommen faglig oppdatering for alle som jobber med emballasje. I tillegg til emballasjeoptimering, vil det 9. april dreie seg mye om SUP (single use plastics). Dette direktivet, og andre nyheter fra EU, vil Hege Rooth Olbergsveen fra Miljødirektoratet fortelle om fra scenen. I tillegg til foredrag fra Norsirks egne fagfolk og samarbeidspartnere, vil vi få nye tips fra kunder som finner nye metoder for å redusere forbruk og avfall.
Side 1 av 45