Du er her: Hjem / Aktuelt

Vet du egentlig hvordan man kildesortere batterier?

Kunne du ha tent på en renovasjonsbil? Svaret her er nei, men det er altså det som kan skje dersom vi ikke kildesorterer batterier riktig. Det siste året har branner, forårsaket av feilsorterte batterier, stadig vært i nyhetsbildet. Nesten 80% av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier (kilde: Norsk Industri). En trussel Feilsorterte batterier gir risiko for brann igjennom hele verdikjeden, fra avfallet blir samlet inn, under transport og ikke minst på gjenvinningsanlegget de havner. Dette er igjen med på å true vår sirkulære fremtid og bremse utviklingen videre, samtidig som verdifulle resurser går tapt.
|

Skal jeg betale for andres forsøpling?

SUP-direktivet (Single Use Plastics) som ligger til gjennomlesning hos Miljødepartementet akkurat nå, vil gi en ekstraregning til alle som importerer eller produserer de produktene som omfattes av direktivet (se liste under). Det som i hovedsak skal dekkes er utgifter til holdningsskapende arbeid, samt det offentliges kostnader ved opprydding etter forsøpling. Produkter som ikke faller inn under definisjonen «emballasje», slik som tobakksprodukter og våtservietter, får i tillegg et krav om produsentansvar.
| Produsentansvar

SUP-direktivet flytter kostnader

Nytt EU-regelverk flytter kostnadene for forsøpling fra kommunene over på produsentleddet. SUP-direktivet (Single Use Plastics) er en del av EUs handlingsplan for å fremme en sirkulær økonomi. En del av denne planen innebærer å skape en økonomi der all engangsplast i omløp enten kan gjenbrukes, eller er gjenvinnbar i 2030. Direktivet tar sikte på å stoppe marin forsøpling og redusere mengdene plastavfall gjennom et harmonisert regelverk i hele EU.
| Produsentansvar

Gjenvinnbarheten bestemmer snart miljøgebyret – og prisene skal opp

Gebyrene for produsentansvar på emballasje vil øke voldsomt, iallfall for de som har lav gjenvinnbarhet. Dette er i tråd med «forurenser betaler»-prinsippet som EU legger til grunn for nye krav som også rammer Norge.

Leverer på hele 10 produsentansvarsordninger

Norsirk har nå godkjennelser på hele 10 produsentansvarsordninger fra Miljødirektoratet. Med godkjennelsen på treemballasje og drikkevareemballasje som de to siste – lever produsentansvarselskapet opp til sitt eget mål om en one-stop-shop.
| Aktuelt | Batteri

Røykvarslerens dag 1. desember

Sjekk røykvarsleren hjemme. Vi er inne i siste uke i november og adventskos og julevasken står for tur i det ganske land. Husk fredag som er 1. desember er røykvarslerens dag – en fin påminnelse om å teste røykvarsleren hjemme og bytte batteri.
| Aktuelt

Norges ledende returselskap innen ombruk

Visste du at Norsirk sørget for at 16,5 prosent av det kasserte it utstyret returselskapet samlet inn i 2022 ble ombrukt?
| Aktuelt

Landbruksplasten skal samles inn som før

Innsamlere landet rundt vil fortsatt være avgjørende samarbeidspartnere for Felleskjøpet Agri og Norsirk. Både bonden og miljøet skal merke at den nye løsningen blir enda bedre enn i dag.
| Aktuelt

Hvordan finne de sjeldne jordartsmetallene vi skal gjenvinne mer av?

Supermagneten neodym er et grunnstoff Norsirk allerede i 2012 hadde et FOU-prosjekt på. Sammen med våre samarbeidspartnere, Stena Recyling og Sintef, ønsket Norsirk å finne en løsning for gjenvinning av supermagnetene – og det klarte man.
| Aktuelt

Norsirk styrker markedsarbeidet

Fra november er Anne T. Ringvold med på Norsirk-laget ! Hun er nykommer nummer 3 denne måneden, sammen med Jørgen og Cecilie!
Side 1 av 44