Du er her: Hjem / / Aktuelt

Parkene flyter over av søppel

| Aktuelt
Engangs plastprodukter ender oftere opp som forsøpling i parker og dermed etter hvert i havet enn produkter som kan gjenbrukes.
| Aktuelt

Elretur vokser på lys

Elretur satser på gjenvinning av gamle glødelamper og lysstoffrør. Gjennom samarbeidet med den amerikanske LED-produsenten PolyBrite håper Elretur at flere lysprodusenter får øynene opp for deres betalingsmodell.

I 2015 var Elretur størst i Norge med hele 2000 tonn it-utstyr til ombruk

Sirkulær økonomi i praksis - 2000 tonn med ombruksvarer istedenfor gjenvinning - det er bærekraft!
| Aktuelt

Gjør det lettere å ta produsentansvar i Europe

Weee Europe er et pan-europeisk samarbeid om produsentansvar. Etter et omfattende kartleggingsarbeid og med påfølgende sammenstilling av gjeldende lover om produsentansvar for EE-produkter er selskapet nå ute med et unikt rapporteringsverktøy som forenkler arbeidet til internasjonale produsenter. Elretur var en av initiativtakerne til WEEE Europe.
| Aktuelt

Produsentansvarsselskaper fra hele EU på norgesbesøk

WEEE Forum er en organisasjon med godt over 30 produsentansvarsordninger fra hele EU som jobber med innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Elretur har vært en aktiv pådriver for WEEE Forum allerede fra oppstart – og har nytt godt av særlig en del av rapporteringsverktøyene for nedstrømsbeskrivelser av EE-avfall når fraksjonene gjenvinnes. Reptool er et verktøy som har gitt Elreturs kunder full oversikt over hva EE-avfall har blitt gjenvunnet til – ned til de minste fraksjonene.
| Aktuelt

Geir Erik Lian skal lede AD

– Datasikkerhet og sikker sletting skal høyere opp på agendaen både, hos virksomheter og privatpersoner sier Geir Erik Lian, ny administrerende direktør i Elreturs datterselskap AD.
| Aktuelt

Invitasjon til seminar - personopplysningsloven

NorSis, Elreturs datterselskap AD (Alternativ Data) og Advokatfirmaet Thommessen inviterer til frokostseminar den 25. oktober 2016. Bakgrunnen for temaet er at fra 2018 kan man ikke lenger tro eller føle at man ivaretar personvernet til sine ansatte. Man må være sikker. Hvis ikke kan det vanke bøter i millionklassen. For å hjelpe alle til å komme i mål før ny lov trer i kraft presenteres en håndfast to-do-liste med punkter som leder i bedriften har ansvar for. Hvilket ansvar vil du ha som leder? Hvilke spørsmål må du stille til din IT-avdeling? Hva må flagges i styret allerede nå - slik at du som ansvarlig i din bedrift kommer i mål til 2018?

Miljøfyrtårnsertifisering på gang?

Elreturs tjenester er 100% compliant.
| Aktuelt

Homesourcing og råvaretilgang

Det meste som produseres som trenger strøm eller batterier for å virke, har i mange år vært laget i Asia. Nå melder norske medier om at trenden snur – homesourcing istedenfor outsourcing.
| Aktuelt

Presentasjon av resultater

Tirsdag 30. august 2016 avsluttes formelt Elreturs forskningsprosjekt SmartEEre Logistikk. Alle interesserte er velkomne til avslutningsforelesningen som stikkordsmessig vil inneholde tema som: EE-avfall, logistikk og optimalisering av logistikk, lastebærer-problematikk, sammenligning mellom systemer i Norge og Sverige, kjøreruteoptimalisering, sporbarhetsløsninger under transport av EE-avfall og nye råvarer, mobiltelefoner og andre produkter med minne - hvordan finne sikre kasseringsløsninger for disse.
Side 45 av 47