Du er her: Hjem / / Aktuelt

Møt Jørgen: vår bærekraftsrågiver som skal sikre deg innsikt

|
I en tid hvor bærekraft og miljøhensyn står sentralt i både politikk og næringsliv, har Jørgen Amundsen funnet sin plass hos NORSIRK på emballasjeteamet.
| Produsentansvar

Norsirk utvider tjenestespekteret

Fra august 2024 går Norsirk fra å være et rent produsentansvarsselskap til å også tilby rådgivningstjenester innen compliance på sirkulærøkonomi og bærekraftig emballasje
|

- Viktig å komme sammen og dele erfaringer

- Det er veldig viktig å komme sammen, dele erfaringer og utveksle syn, for det er vi i fellesskap som må få til en omstilling. Det er lurt å ikke bare sitte på sin egen tue.
| EE-avfall

Nytt fra EU - "Right to repair"

Tirsdag 23. april vedtok EU-parlamentet direktivet om «Right-to-repair» på EE-produkter. Direktivet tydeliggjør produsentenes forpliktelser til å reparere varer og oppfordrer forbrukere til å forlenge et produkts livssyklus gjennom reparasjon.

10 000 tonn EE-avfall avveie i Norge

- Alt som går på strøm skal leveres til forhandler eller gjenvinningsstasjon, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. Han vet at omkring 10 000 tonn EE-avfall årlig er på avveie i Norge.
| Emballasje | Aktuelt

42% materialgjenvinning på plastemballasje

Du leste riktig, og vi er stolte over å levere hele 42% materialgjenvinning på plastemballasje – som er resultatet til alle våre produsentansvarskunder på emballasje.

Packaging waste and sustainability forum: Hva kan vi vente oss av PPWR - og er bransjen klar?

Bransjen er positiv til mange aspekter i den nylig vedtatte emballasjeforordningen (PPWR), en forordning som også vil gjelde oss i Norge. Samtidig var det bekymringer for hvordan dette skal fungere i praksis som dominerte diskusjonene på forumet.
| Landbruksplast

Over 150 mottak for landbruksplast i Norge

| Landbruksplast

Godt datagrunnlag er et viktig verktøy i virksomhetsstyring

Listen med lovkrav vokser med eksplosjonsartet kraft, og det kommer til å kreve mye for å nå klimamålene som ligger til grunn for EUs grønne skifte. Dokumentasjon og kontroll på varestrømmene er essensielt for selskap som skal innfri dette, i tillegg til at nye forretningsmodeller må se dagens lys og en stor arbeidsinnsats må nedlegges – både i arbeidstimer og mest sannsynlig også investeringer.
|

Will you be affected by the new changes regarding EPR?

The Norwegian government is announcing significant changes for everyone importing products with packaging, and many are unaware of the notified obligations.
Side 4 av 49