Du er her: Hjem / / Aktuelt

Bioplast, biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast – forvirret eller nysgjerrig?

|
Som bidrag til å løse plastutfordringen, har det de senere år kommet flere alternativer til fossilbasert plast. Men hva er disse alternativene, og er de løsningen?
| Produsentansvar

Rapporteringsplikter og frister første halvår 2024

Kunder av Norsirk har jevnlig krav til rapportering som må leveres tidsnok. Her får du tre viktige datoer for januar til juni i 2024.

2023-rapporten om emballasjeoptimering er klar

Hvert år leverer Norsirk en felles kunderapportering til Miljødirektoratet. 70 % av kundene har svart, og disse representerer 98 % av den totale 2022-mengden emballasje som ble satt på markedet av Norsirk-kunder. Vi anbefaler alle å ta en nærmere titt på rapporten, som i tillegg til statistikk til myndighetene, gir god læring om optimering og avfallsforebygging. Videre er det en god forberedelse for egen rapportering, som skal være Norsirk i hende før sommeren 2024.

Last ned årsrapporten REN VERDI 2023

Som vanlig oppsummerer vi Norsirk-året med årsrapporten «Ren Verdi».
|

Norsirk og SHMIL inngår samarbeid

Sammen skal selskapene utvikle kostnadseffektive løsninger for retur av landbruksplast på Helgeland.
|

Stort behov for Skole-PCer i Ukraina – du kan hjelpe!

Vi trenger din hjelp for å levere så mange PC’er som mulig til Ukrainske skoler. Det er stort behov for digitale løsninger for Ukrainske barn på grunn av krigen. Nå ønsker Norsirk, sammen med IKT-Norge og Foxway, din hjelp for å fremskaffe og levere så mange som mulig!
|

Betaler dere for høyt miljøgebyr?

Produserer din bedrift elektriske komponenter eller produkter selv? Eller leverer dere til områder som er unntatt regelverket? Da er det viktig å huske å registrere "unntak" i Norsirkportalen.

Vet du egentlig hvordan man kildesortere batterier?

Kunne du ha tent på en renovasjonsbil? Svaret her er nei, men det er altså det som kan skje dersom vi ikke kildesorterer batterier riktig. Det siste året har branner, forårsaket av feilsorterte batterier, stadig vært i nyhetsbildet. Nesten 80% av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier (kilde: Norsk Industri). En trussel Feilsorterte batterier gir risiko for brann igjennom hele verdikjeden, fra avfallet blir samlet inn, under transport og ikke minst på gjenvinningsanlegget de havner. Dette er igjen med på å true vår sirkulære fremtid og bremse utviklingen videre, samtidig som verdifulle resurser går tapt.
|

Skal jeg betale for andres forsøpling?

SUP-direktivet (Single Use Plastics) som ligger til gjennomlesning hos Miljødepartementet akkurat nå, vil gi en ekstraregning til alle som importerer eller produserer de produktene som omfattes av direktivet (se liste under). Det som i hovedsak skal dekkes er utgifter til holdningsskapende arbeid, samt det offentliges kostnader ved opprydding etter forsøpling. Produkter som ikke faller inn under definisjonen «emballasje», slik som tobakksprodukter og våtservietter, får i tillegg et krav om produsentansvar.

Gjenvinnbarheten bestemmer snart miljøgebyret – og prisene skal opp

Gebyrene for produsentansvar på emballasje vil øke voldsomt, iallfall for de som har lav gjenvinnbarhet. Dette er i tråd med «forurenser betaler»-prinsippet som EU legger til grunn for nye krav som også rammer Norge.
Side 2 av 45