Du er her: Hjem / / Klar for å rapportere på S'en i ESG-rapporteringen?
Klar for å rapportere på S'en i ESG-rapporteringen?

Klar for å rapportere på S'en i ESG-rapporteringen?

Hva gjør du når arbeidsinkludering vektes i et anbud? Da Foxway vant anbudet fra DFØ i 2023, var arbeidsinkludering vektet med hele 20%. Det er det ikke alle som greier å levere på, men gjennom et samarbeid med Norsirk kan du komme et godt stykke på vei.

Norsirk har i flere år samarbeidet med OPT, Oslo Produksjon og Tjenester og OsloKollega. Det er to av Oslos største arbeidsinkluderingsbedrifter. Gjennom en årrekke med samarbeid har de to virksomhetene sortert, demontert, høstet deler og reparert IT-utstyr som er kommet inn gjennom Norsirks innsamlingsnettverk. Vil du være en del av samarbeidet? Da kan du for eksempel starte med følgende:

  • Rydd på lageret – og sørg for at du kontakter Norsirk og får alt gammelt IT-utstyret sluset inn til en av arbeidsinkluderingsbedriftene vi jobber med. Vi vet at veldig mye ligger lagret av kabler, kontakter, modemer (som aldri kommer til å bli brukt igjen) og annet IT-utstyr som støver ned på lager rundt omkring. (Les Dell og deres innsamlingsaksjoner mot sine kunder her). 

  • Ta initiativ til en opprydding i hele bygget der dere jobber – og inviter de ansatte til å ta med elektrisk avfall hjemmefra også. Norsirk har flere ganger stilt opp med bur og sikker-bokser på bedrifters lokasjoner. Både det å få ressurser tilbake og inn i kretsløpet er viktig – og med tanke på gjenbruk av IT-utstyr er det viktig å ikke lagre på skjermer/PCer og annet utstyr. Blir utstyret for gammelt da, blir det fort ikke salgbart og oppnår dermed ikke flere livsløp (les mer og Foxway og gjenbruk her).

  • Forhandlere som selger IT-produkter har plikt til å ta imot dette og lignende avfall når det skal kasseres – på en «sikker» måte. Norsirks sikker-boks er utviklet nettopp til dette formålet, og har du ikke en slik på plass enda, ta kontakt. Da oppfylles både forskriftsplikten samt at alle Norsirks sikker-bokser går til arbeidsinkluderingsbedriften OPT (Oslo Produksjon og Tjenester).

Klar for ESG-rapportering
Ved å være med på et samarbeid med Norsirk, og også inkludere tjenestene vi samarbeider om med OPT og OsloKollega på, så har bedriften din data å rapportere på i forbindelse med S’en i ESG-rapporteringen. Sammen med tall på Co2-ekvivalenter spart gjennom ombruk og materialgjenvinning av det Norsirk samler inn og gjenvinner (godkjent for 10 fraksjoner) så er Norsirk en viktig dataleverandør til fremtidig ESG-rapportering.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby