Du er her: Hjem / / Aktuelt
Ser på artikler med emnet

Produsentansvar

Viktige lovendringer for våre batterikunder

Norge får snart en ny batteriforskrift, og den innebærer en rekke endringer og innskjerpinger. Vi hjelper våre kunder med overgangen som inkluderer flere batterikategorier.
| Produsentansvar

Norsirk utvider tjenestespekteret

Fra august 2024 går Norsirk fra å være et rent produsentansvarsselskap til å også tilby rådgivningstjenester innen compliance på sirkulærøkonomi og bærekraftig emballasje
| Produsentansvar

SUP-direktivet flytter kostnader

Nytt EU-regelverk flytter kostnadene for forsøpling fra kommunene over på produsentleddet. SUP-direktivet (Single Use Plastics) er en del av EUs handlingsplan for å fremme en sirkulær økonomi. En del av denne planen innebærer å skape en økonomi der all engangsplast i omløp enten kan gjenbrukes, eller er gjenvinnbar i 2030. Direktivet tar sikte på å stoppe marin forsøpling og redusere mengdene plastavfall gjennom et harmonisert regelverk i hele EU.
| Produsentansvar

Rapporteringsplikter og frister første halvår 2024

Kunder av Norsirk har jevnlig krav til rapportering som må leveres tidsnok. Her får du tre viktige datoer for januar til juni i 2024.

2023-rapporten om emballasjeoptimering er klar

Hvert år leverer Norsirk en felles kunderapportering til Miljødirektoratet. 70 % av kundene har svart, og disse representerer 98 % av den totale 2022-mengden emballasje som ble satt på markedet av Norsirk-kunder. Vi anbefaler alle å ta en nærmere titt på rapporten, som i tillegg til statistikk til myndighetene, gir god læring om optimering og avfallsforebygging. Videre er det en god forberedelse for egen rapportering, som skal være Norsirk i hende før sommeren 2024.

Last ned årsrapporten REN VERDI 2023

Som vanlig oppsummerer vi Norsirk-året med årsrapporten «Ren Verdi».

Gjenvinnbarheten bestemmer snart miljøgebyret – og prisene skal opp

Gebyrene for produsentansvar på emballasje vil øke voldsomt, iallfall for de som har lav gjenvinnbarhet. Dette er i tråd med «forurenser betaler»-prinsippet som EU legger til grunn for nye krav som også rammer Norge.

Myndighetsgodkjent for nok en emballasjefraksjon

-Vårt mål er at produsentene skal kunne gå til Norsirk og få alle sine behov innen produsentansvar dekket. Gjennom godkjenningen fra Miljødirektoratet på treemballasje, dekker vi nå alle emballasjefraksjonene der det er produsentansvar, samt på alle EE-produkter og alle batterier. Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, er godt fornøyd med å tilby en enkel one-stop-shop til sine kunder.

Emballasjekurset 2022 - oppsummering og opptak

En av hovedoppgavene til fagsjefene i Norsirk er å holde seg i forkant av utviklingen på sine områder. I mai 2022 arrangerte vi et emballasjekurs for å oppdatere kunder og samarbeidspartnere på utviklingen og kravene innenfor emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og miljøgifter.

Podkast: Hva er bærekraftig emballasje?

Hør Norsirks emballasjespesialister drøfte produksjon, bruk og gjenbruk/gjenvinning av emballasje, og hvordan det hører hjemme i den sirkulære økonomien.
Side 1 av 12