Du er her: Hjem / / Aktuelt
Ser på artikler med emnet

Landbruksplast

Hele 98 mottak av landbruksplast i Norsirk-regi

Samtidig som Felleskjøpet har eget tilbud om å hente inn ballet landbruksplast på returtransporten fra bondegården etter levering av gjødsel og kraftfor.
| Landbruksplast

Over 150 mottak for landbruksplast i Norge

| Landbruksplast

Godt datagrunnlag er et viktig verktøy i virksomhetsstyring

Listen med lovkrav vokser med eksplosjonsartet kraft, og det kommer til å kreve mye for å nå klimamålene som ligger til grunn for EUs grønne skifte. Dokumentasjon og kontroll på varestrømmene er essensielt for selskap som skal innfri dette, i tillegg til at nye forretningsmodeller må se dagens lys og en stor arbeidsinnsats må nedlegges – både i arbeidstimer og mest sannsynlig også investeringer.
| Landbruksplast

Norsirk og REMidt IKS inngår samarbeid

Sammen skal selskapene utvikle kostnadseffektive løsninger for retur av landbruksplast i Trøndelag og på Nordmøre.
Side 1 av 1
1