Du er her: Hjem / / Aktuelt
Ser på artikler med emnet

Emballasje

| Emballasje

Tar du ansvar?

Er du med og sørger for at emballasjen rundt produktene du importerer blir gjenvunnet? Gjennom å ta produsentansvar for emballasje hos Norsirk, gjør du det.
| Emballasje | Aktuelt

42% materialgjenvinning på plastemballasje

Du leste riktig, og vi er stolte over å levere hele 42% materialgjenvinning på plastemballasje – som er resultatet til alle våre produsentansvarskunder på emballasje.

Packaging waste and sustainability forum: Hva kan vi vente oss av PPWR - og er bransjen klar?

Bransjen er positiv til mange aspekter i den nylig vedtatte emballasjeforordningen (PPWR), en forordning som også vil gjelde oss i Norge. Samtidig var det bekymringer for hvordan dette skal fungere i praksis som dominerte diskusjonene på forumet.

Har du kontroll på regelverket som kommer fra EU?

Eller trenger du å høre en ekspert på området? På Norsirks Innsiktskurs den 9. april kommer en ekspert fra Miljødirektoratet – så du kan få et overblikk over hvilke regelverksendringer du må forberede deg på i tiden fremover.
| Emballasje

Viktig standardiseringsarbeid i EU - Speilkomiteen fra Norge bidrar

Sist i januar hadde CEN 261, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, sitt årsmøte i Paris. I de offisielle møtene hvor bærekraftig emballasje var tema, var Norge representert med to representanter, Sigridur Thormodsdottir fra Standard Norge, og komiteleder og nasjonal ekspert, Anastasiia Moldavska fra Norsirk. Speilkomiteen hun leder jobber med standarder for plast som skal på plass i EU.
| Emballasje

Programmet for emballasjekurset er klart

Alle* skal redusere emballasjeforbruket sitt og rapportere på det. Hvis du importerer eller produserer emballerte varer eller emballasje er det mye du må vite om for å være i samsvar med lover og regler.
| Emballasje

EU-forbud mot grønnvasking vedtatt

Ingen kan lenger hevde om sine produkter at varen er «klimanøytral», «biologisk nedbrytbar» eller «miljøvennlig» uten konkrete og verifiserbare bevis for dette. Miljømerker som ikke er basert på godkjente sertifiseringsordninger eller etablert av offentlige myndigheter skal heller ikke lenger brukes.
| Emballasje

Hold av datoen for Norsirks emballasjekurs 2024

Det årlige innsiktskurset om emballasje er en kjærkommen faglig oppdatering for alle som jobber med emballasje. I tillegg til emballasjeoptimering, vil det 9. april dreie seg mye om SUP (single use plastics). Dette direktivet, og andre nyheter fra EU, vil Hege Rooth Olbergsveen fra Miljødirektoratet fortelle om fra scenen. I tillegg til foredrag fra Norsirks egne fagfolk og samarbeidspartnere, vil vi få nye tips fra kunder som finner nye metoder for å redusere forbruk og avfall.

2023-rapporten om emballasjeoptimering er klar

Hvert år leverer Norsirk en felles kunderapportering til Miljødirektoratet. 70 % av kundene har svart, og disse representerer 98 % av den totale 2022-mengden emballasje som ble satt på markedet av Norsirk-kunder. Vi anbefaler alle å ta en nærmere titt på rapporten, som i tillegg til statistikk til myndighetene, gir god læring om optimering og avfallsforebygging. Videre er det en god forberedelse for egen rapportering, som skal være Norsirk i hende før sommeren 2024.

Last ned årsrapporten REN VERDI 2023

Som vanlig oppsummerer vi Norsirk-året med årsrapporten «Ren Verdi».
Side 1 av 10