Du er her: Hjem / / Aktuelt
Ser på artikler med emnet

Ee avfall

Last ned årsrapporten REN VERDI 2023

Som vanlig oppsummerer vi Norsirk-året med årsrapporten «Ren Verdi».

Gratis film til EE-avfallsdagen

WEEE Forum arrangerer «International E-Waste Day» for fjerde gang. For å gjøre det enklere å delta bruker vi i Norge som vanlig hele uka. Dette er en glimrende mulighet til å øke oppmerksomheten rundt retur av EE-avfall hos forhandlere og på gjenvinningsstasjoner. Alle som har produsentansvar, alle som er forhandlere av EE-produkter og kommuner og IKS’er har en informasjonsplikt etter forskriften – og her legges det til rette for en felles innsats.
| EE-avfall

Over 1 million tonn verktøy kassert

I fjor ble det kassert over 1 millioner tonn med elektrisk verktøy, eksempelvis boremaskiner, elektriske driller, pussemaskiner, gressklippere, høytrykksspylere osv. I vekt tilsvarer disse produktene 233 333 monster trucker. Det er store mengder – og det er derfor viktig at når verktøyet ikke lengre virker, så skal det leveres til gjenvinning. Du kan levere til forhandlere som selger elektrisk verktøy, eller til en kommunal gjenvinningsstasjon.
| EE-avfall

Fortsatt inneholder 45 % av de kasserte kuldemøblene farlige klimagasser

Hvert år den 16. september markeres den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget. Kuldemedier, som brukes for eksempel i kjøleskap og varmepumper, og som bryter ned ozonlaget, er faset ut, men det finnes fremdeles i kasserte produkter Norsirk samler inn. Faktisk har så mange som 45% av kjøleskapene og fryseboksene vi samler inn gasser i seg som er ozon-nedbrytende. KFK-gasser finner vi heldigvis færre produkter med, men HKFK som ble brukt i en mellomperiode etter at KFK-gassene ble forbudte, står for en anselig mengde.

Compliant for tredje år på rad

– Nok et år leverer Norsirk som vi skal, smiler administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik. Han er godt fornøyd med å levere gode resultater tilbake til kundene som får ivaretatt produsentansvaret sitt hos Norsirk.

Power forlenger med Norsirk

Power har fornyet tilliten til Norsirk, og signert en avtale om tre nye år hvor Norsirk ivaretar produsentansvaret til alle butikkene i hele Norge. I praksis betyr dette at Norsirk skal fortsette å samle inn alle typer emballasje, alle typer batterier og alle typer elektrisk avfall på vegne av Power – i hele landet.

73,5 kilo gull inn i kretsløpet igjen

Det samme gjelder 1147 tonn med kobber, 19 957 tonn jern, 1105 tonn aluminium og 408 kilo sølv. Og det er noen av grunnene til at produsentansvar er viktig.

'- Akseptabel miljøpåvirkning fra norske gruver

- I Norge kan vi gjøre dette på en bedre måte enn andre steder, helt enkelt! Slik forklarer Norconsult-sjefen Egil Hogna hvorfor han ønsker seg utvinning av mineraler og metaller her hjemme. Han framhever kompetansen fra offshore-næringen og norske styringsmekanismer som sikrer at det skjer på en ansvarlig måte.

– Norske havbunnsmineraler er ikke nødvendige for det grønne skiftet 

– Å åpne for gruvedrift på havbunnen vil ikke bare være uforsvarlig og uøkonomisk, men også unødvendig, sier generalsekretæren i WWF, Karoline Andaur. Hun påpeker at råvarene fra gruvedriften uansett vil komme for sent. For hvis det i det hele tatt er mulig, vil driften tidligst komme i gang i 2035.

Riekeles: - Norge må på det strategiske kartet

Som nordmann i EU-hovedstaden Brussel, ser Georg Riekeles hvilken sentral rolle norske ressurser spiller i Europa. Med Ukraina-krigen som en forsterkende faktor, er det ingen tvil om at både mineralforekomster og industriell kompetanse i Norge er og blir ettertraktet. I tillegg til de selvsagte energiressursene.
Side 1 av 12