Du er her: Hjem / / Aktuelt
Ser på artikler med emnet

Aktuelt

| Aktuelt

Produsentansvarsselskaper fra hele EU på norgesbesøk

WEEE Forum er en organisasjon med godt over 30 produsentansvarsordninger fra hele EU som jobber med innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Elretur har vært en aktiv pådriver for WEEE Forum allerede fra oppstart – og har nytt godt av særlig en del av rapporteringsverktøyene for nedstrømsbeskrivelser av EE-avfall når fraksjonene gjenvinnes. Reptool er et verktøy som har gitt Elreturs kunder full oversikt over hva EE-avfall har blitt gjenvunnet til – ned til de minste fraksjonene.
| Aktuelt

Geir Erik Lian skal lede AD

– Datasikkerhet og sikker sletting skal høyere opp på agendaen både, hos virksomheter og privatpersoner sier Geir Erik Lian, ny administrerende direktør i Elreturs datterselskap AD.
| Aktuelt

Invitasjon til seminar - personopplysningsloven

NorSis, Elreturs datterselskap AD (Alternativ Data) og Advokatfirmaet Thommessen inviterer til frokostseminar den 25. oktober 2016. Bakgrunnen for temaet er at fra 2018 kan man ikke lenger tro eller føle at man ivaretar personvernet til sine ansatte. Man må være sikker. Hvis ikke kan det vanke bøter i millionklassen. For å hjelpe alle til å komme i mål før ny lov trer i kraft presenteres en håndfast to-do-liste med punkter som leder i bedriften har ansvar for. Hvilket ansvar vil du ha som leder? Hvilke spørsmål må du stille til din IT-avdeling? Hva må flagges i styret allerede nå - slik at du som ansvarlig i din bedrift kommer i mål til 2018?

Miljøfyrtårnsertifisering på gang?

Elreturs tjenester er 100% compliant.
| Aktuelt

Homesourcing og råvaretilgang

Det meste som produseres som trenger strøm eller batterier for å virke, har i mange år vært laget i Asia. Nå melder norske medier om at trenden snur – homesourcing istedenfor outsourcing.
| Aktuelt

Presentasjon av resultater

Tirsdag 30. august 2016 avsluttes formelt Elreturs forskningsprosjekt SmartEEre Logistikk. Alle interesserte er velkomne til avslutningsforelesningen som stikkordsmessig vil inneholde tema som: EE-avfall, logistikk og optimalisering av logistikk, lastebærer-problematikk, sammenligning mellom systemer i Norge og Sverige, kjøreruteoptimalisering, sporbarhetsløsninger under transport av EE-avfall og nye råvarer, mobiltelefoner og andre produkter med minne - hvordan finne sikre kasseringsløsninger for disse.
| Aktuelt

Komponent- og produktgjenbruk

Ikke bare når bærekraftsmål diskuteres, men også i EU ønskes høyere prosentandel til gjenbruk. I dagens forskrift stilles krav til prosentandel til gjenvinning.
| Aktuelt

Flere produktgrupper i Norge enn EU

Avfallsforskriften i Norge regulerer hvilke produktgrupper som er å regne som elektrisk og elektroniske produkter- som skal omfattes av produsentansvarsordningen. 14 produktgrupper beskrives i den norske forskriften, som er en del flere enn i resten av Europa. Denne forskjellen er det mange som stusser ved. Såkalte næringsprodukter; heiser, elektromotorer, tannlegestoler og alle andre produkter som skal brukes i arbeidslivet, istedenfor privat – er som regel ikke en del av produsentansvarsordningene i EU. For de internasjonale produsentene er derfor Norge et særland, siden alle EE-produkter her i landet er inkludert i produsentansvarsordningen. Byggavfall inneholder mye av næringsavfall, elektrisk avfall som skal behandles på samme måte som alt annet EE-avfall. Heissjakten på bildet er å regne som EE-avfall. Heiser inneholder tradisjonelt svært mye stål – men tatt i betraktning at heiser i dag til og med kan inneholde skjermer med kunstverk (bilde fra heisen på The Thief på Tjuvholmen) blir en heis til mer enn kun en heis - full av EE-produkter. Viktigst av alt - med en gjenvinningsgrad på nærmere 100 % skal alt gjenvinnes, og bli en del av det sirkulære kretsløpet.
| Aktuelt | EE-avfall

Elektrisk avfall og forbrukerrettigheter

Gikk TV’en fløyten under EM ? Eller har du byttet ut terrassevarmeren med en som varmer mer – siden sommertemperaturene lar vente på seg? Vet du hvor du kan – eller har rett til å kvitte deg med produktene du ønsker å kassere? Det finnes en egen forskrift som regulerer dette. Avfallsforskriften gir deg som forbruker (privatperson) helt klare rettigheter hva gjelder innlevering av et slikt spesialavfall.
| Aktuelt

Ren Verdi - Elreturs bærekraftrapport

Avfallsmarkedet er i endring. Produsenter og importører vil i fremtiden få større ansvar for miljøriktig håndtering av eget avfall. I vår bærekraftsrapport kan du lese om hvordan Elretur som returselskap er med på å bidra til den sirkulære økonomien - en innsats vi gjør på vegne av alle våre kunder.
Side 35 av 36