Du er her: Hjem / / Aktuelt
Ser på artikler med emnet

Aktuelt

| Om oss | Aktuelt

Vi vokser og trenger flere på laget

Vil du jobbe med noe som virkelig betyr noe? Tett opp mot utfordringene vi har med klima og naturmangfold? Og alt regelverket som kommer fra EU? Da er du bærekraftsrådgiveren vi ser etter. Vi trenger også en driftig ballsjonglør til salgsavdelingen, så gå inn på annonsene og søk i dag!

Batterigjenvinning i lys av livsløpsanalyser

Emilie Rohde Larsen er student ved NMBU, og har siden februar hatt deltidsjobb hos Norsirk. Hun har jobbet med et prosjektet som har handlet om resirkulering av batterier og hvordan dette påvirker klima og natur globalt, med andre ord - batterigjenvinning sett i lys av livsløpsanalyser. Særlig delen av kartleggingsarbeidet som har sett på kvantifisering av miljøpåvirkning har vært omfattende.

Innsamling med Dell og GK

Denne uka var Norsirk invitert til å stå sammen med Dell og samle inn elektrisk avfall hos deres kunde GK. Responsen var stor - ansatte ryddet både hjemme og på kontorene, og leverte til gjenvinning.

Lansering av nytt verktøy kun til Norsirks kunder

Bygg din egen bærekrafts-CV hvor du samler og kommuniserer dine egne Co2-besparelser, sertifiseringer, produsentansvarene dere tar - samt bærekraftsmålene dere jobber med.
| Aktuelt

Norsirk klar for drikkevare-emballasje

Norsirk har nå godkjenning fra Miljødirektoratet som produsentansvarsselskap for drikkevare-emballasje.
| Aktuelt

Norsirk blir hovedpartner i Loop

NORSIRK og LOOP - Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning har inngått en avtale som innebærer at NORSIRK går inn som hovedpartner i LOOP fra 1. juli 2023.
| Aktuelt

Norsirk på plass i Arendal i August

Emballasjeplast blir tema når Grid Arendal og Norsirk inviterer til panelsamtale tirsdag 15. august kl 16-1645 under Arendalsuka.
| Aktuelt

Prinsipper og plastmilliarder

Samfunnsbedriftene har klaget inn Norge for brudd på EØS-reglene til ESA. De mener det er ulovlig å sende en milliardregning til forbrukerne. Stig Ervik i Norsirk er enig i mye av det som ligger i klagen - men understreker at prinsippene som ligger til grunn må gjelde alle produsentansvarsordninger - ikke kun der det er snakk om kostander ved håndtering av produsentansvar.

Livssyklusanalyser til besvær

– Mange av referansene til livssyklusanalyser provoserer meg, for resultatene er hypersensitive på faktorene som inkluderes og hvordan de vektes. Derfor blir de systematisk misbrukt av aktører som burde vite bedre, sier Anastasiia Moldavska, fagsjef for emballasje i Norsirk. Hun har nå fullført Emballasjeskolen med oppgaven «LCA: et pålitelig verktøy for produksjon og forbruk av bærekraftig emballasje, eller instrument for grønnvasking?».
| Aktuelt

Atea leverer på bærekraft

Og på Norsirks innsiktskurs om emballasjeoptimering skal du få høre mer om hvordan IT-bedriften jobber med emballasjeoptimering.
Side 3 av 36