Du er her: Hjem / / Aktuelt

Viktig standardiseringsarbeid i EU ledes fra Norge

| Emballasje
Sist i januar hadde CEN 261, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, sitt årsmøte i Paris. I de offisielle møtene hvor bærekraftig emballasje var tema, var Norge representert med to representanter, Sigridur Thormodsdottir fra Standard Norge, og komiteleder og nasjonal ekspert, Anastasiia Moldavska fra Norsirk. Speilkomiteen hun leder jobber med standarder for plast som skal på plass i EU.
| Aktuelt

Landbruksplasten skal samles inn som før

Innsamlere landet rundt vil fortsatt være avgjørende samarbeidspartnere for Felleskjøpet Agri og Norsirk. Både bonden og miljøet skal merke at den nye løsningen blir enda bedre enn i dag.
| Aktuelt

Hvordan finne de sjeldne jordartsmetallene vi skal gjenvinne mer av?

Supermagneten neodym er et grunnstoff Norsirk allerede i 2012 hadde et FOU-prosjekt på. Sammen med våre samarbeidspartnere, Stena Recyling og Sintef, ønsket Norsirk å finne en løsning for gjenvinning av supermagnetene – og det klarte man.
| Aktuelt

Norsirk styrker markedsarbeidet

Fra november er Anne T. Ringvold med på Norsirk-laget ! Hun er nykommer nummer 3 denne måneden, sammen med Jørgen og Cecilie!
| Aktuelt

Nye folk på emballasjeteamet

-Vi har blitt godkjente som produsentansvarsselskap både for tre-emballasje og for drikkevare-emballasje de siste månedene. I tillegg tar vi, sammen med Felleskjøpet, på oss innsamling og gjenvinning av 60% av landbruksplasten i Norge fra januar av.
| Aktuelt

Du vet at du gjennom Norsirk kan ta produsentansvar i hele Europa?

Flere av våre kunder har forstått at vi kan hjelpe med produsentansvar både i nabolandene og i resten av EU – gjennom selskapet Weee Europe .
| Aktuelt

Nye emballasje-standarder får store konsekvenser

15 nye standarder for plastholdig emballasje kommer sannsynligvis til å bli en del av det norske lovverket. Nå har aktørene i det norske markedet anledning til å komme med innspill. (Tekst: Standard Norge)

Kurs: Slik pakker du batterier

Her demonstrerer Norsirk-Hege korrekt og sikker pakking av småbatterier og blybatterier. Med denne framgangsmåten lagres batteriene trygt fram til henting og transporten kan foregå på en trygg og brannsikker måte.

Gratis film til EE-avfallsdagen

WEEE Forum arrangerer «International E-Waste Day» for fjerde gang. For å gjøre det enklere å delta bruker vi i Norge som vanlig hele uka. Dette er en glimrende mulighet til å øke oppmerksomheten rundt retur av EE-avfall hos forhandlere og på gjenvinningsstasjoner. Alle som har produsentansvar, alle som er forhandlere av EE-produkter og kommuner og IKS’er har en informasjonsplikt etter forskriften – og her legges det til rette for en felles innsats.
| Aktuelt

Er dere «compliant» på informasjonsplikten?

Forhandlere, kommuner, returselskaper og produsenter har en lovpålagt plikt til å informere blant annet om at elektrisk og elektronisk avfall skal leveres inn til gjenvinning. Avfallsforskriften, som er underlagt Forurensingsloven, beskriver hva det skal informeres om – og til hvem.
Side 3 av 45