Du er her: Hjem / / Hva er CRM og hvorfor er det så viktig i 2024?
Hva er CRM og hvorfor er det så viktig i 2024?

Hva er CRM og hvorfor er det så viktig i 2024?

I dagens verden er visse naturressurser helt avgjørende for produksjonen av teknologi og grønne energiløsninger. Disse ressursene kalles Critical raw materials (CRM), og de spiller en større rolle enn noen gang i 2024. Så hvorfor er CRM så viktige, for oss alle?

Hva er critical raw materials?

Critical raw materials (forkortet CRM) er materialer som vi er avhengige av for å lage viktige teknologiske produkter, men som det er vanskelig å få tak i. Dette kan skyldes at de stort sett finnes i bare noen få land, eller at det er politiske og økonomiske utfordringer knyttet til å skaffe dem.

Eksempler på CRM:

Sjeldne Jordarter: Brukes i robotstøvsugere og mobiltelefoner (neodym), harddisker, flatskjermer, skjermer til mobil og nettbrett 
Yttrium: I fjernsyn- og dataskjermer
Kobolt: Viktig for batteriene i elektriske kjøretøy og elektroniske dingser (les mer om Kobolt her)
Litium: Nøkkelkomponent i batterier for elbiler og energilagring
Platina: Brukes i katalysatorer og brenselceller

 


Hvorfor er CRM viktig i 2024?

CRM er avgjørende for mange industrier som bidrar til vår økonomi og arbeidsplasser. Uten en del disse materialene kunne vi ikke produsere mange av de produktene vi er avhengige av hver eneste dag.

Den store utfordringen er at mange av disse materialene kun produseres i noen få land. Vi står ovenfor en forsyningsrisiko hvis vi fortsetter å bruke disse i det samme tempoet vi gjør i dag. Dette gjør oss sårbare, for politiske konflikter og økonomiske problemer i områdene hvor CRM utvinnes, kan føre til ustabilitet og økte priser.

"For oss som produsentansvarsselskap sammen med våre partnere (behandlingsanlegg) er det viktig med sporbarhet slik at vi kan etablere gode prosesser for å ta vare på og gjenvinne CRM... og sørge for at produktene med CRM som kasseres blir resirkulert og gjenbrukt i nye produkter."

– Idar Haslerud, Fagsjef EE hos Norsrik

EU's Critical Raw Materials Act

Tidligere i mars 2024 godkjente EU en ny lov, Critical Raw Materials Act (CRMA), som skal sikre en stabil og bærekraftig tilgang til disse viktige materialene.

Tiltak i loven:

  1. Styrking av forsyningskjeden: EU vil diversifisere hvor vi får materialene fra for å redusere avhengigheten av enkelte land.
  2. Innenlandsk produksjon: Målet er at minst 10 % av materialene skal utvinnes i EU, 40 % skal behandles her, og 25% skal kommer fra resirkulering av avfall, f.eks EE, innen 2030.
  3. Forenkling av regler: Loven reduserer byråkratiet rundt utvinning og behandling av CRM i EU, samtidig som høye standarder for miljø- og samfunnsansvar opprettholdes.
  4. Sirkularitet: Tiltak for å forbedre resirkuleringen av CRM-holdig avfall og sikre at produkter inneholder resirkulerte materialer.

Gjennom «Ecodesign for Sustainable Product Regulation» (ESPR) lanserer EU nå flere tiltak for å demme opp om overforbruk, samt å sette enda større fokus på resirkulerbarhet og reparerbarhet. Denne henger sammen med «Critical Raw Materials Act» (CRMA) på den måten at sporbarheten for produkter nå strammes inn.

- For oss som produsentansvarsselskap sammen med våre partnere (behandlingsanlegg) er det viktig med sporbarhet slik at vi kan etablere gode prosesser for å ta vare på og gjenvinne CRM. Dette arbeidet vil forbedres gjennom «Digitale Produkt PASS» , som er en del av ESPR som nå lanseres/implementeres. Her vil vi kunne se detaljer om innhold i produktene, slik at vi kan sortere disse ut og sørge for at materialer vil bli funnet, resirkulert og gjenbrukt i nye produkter, sier Idar Haslerud, Fagsjef EE hos Norsirk

 

Idar_web

Fagsjef, Idar Haslerud

Vår fagsjef på EE, Idar Haslerud, er glad for at det nå kommer flere tiltak fra EU som retter et enda større fokus på at produkter skal ha lenger levetid hos forbrukeren.

Produsentansvar for batterier og elektriske produkter

Når du tar produsentansvar hos Norsirk  innebærer dette at du som importør eller produsent må ta ansvar for hele livssyklusen til produktene som settes på det norske markedet - fra produksjon til avfallshåndtering. Dette betyr at du er med på å sørge for at produktene samles inn og resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Hvorfor er dette viktig? Elektronikk og batterier inneholder mange CRM'er. Ved å sikre at disse produktene samles inn og resirkuleres, kan vi redusere behovet for å utvinne nye materialer, noe som er bra for både miljøet og tilgangen til materialer.

EU har innført regler som krever at produsenter av batterier og elektronikk sørge for innsamling og resirkulering av produktene de selger. Dette bidrar til å sikre at CRM ikke går til spille og at vi får en mer bærekraftig bruk av ressursene.

Hva vil det si for deg?

Critical raw materials er uunnværlige for vår moderne økonomi og teknologiske utvikling. Samtidig medfører de store utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet og miljøpåvirkning. Med nye tiltak som EU's CRMA og produsentansvarsordninger for batterier og elektroniske produkter, jobbes det mot en fremtid hvor det blir sikret tilgang til disse viktige materialene på en mer bærekraftig og ansvarlig måte. Dette er avgjørende for å kunne fortsette den teknologiske og grønne utviklingen vi er avhengige av​ (EU SMEs)​​ (European Parliament)​.

 

 

Del dette innlegget
Anne T. R. Avatar

Anne T. R.