Du er her: Hjem / / Svensk elektronikk-skatt
Svensk elektronikk-skatt

Svensk elektronikk-skatt

Direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen kommenterer om deres syn på innføring av skatt på elektronikk i Sverige. Vi i NORSIRK har ikke fått noen signaler fra norske myndigheter om at noen lignedne er på trappene her i landet. Det kan allikevel være greit å vite hva som skjer i Sverige - og hva Elektronikkbransjen mener om saken.

Feilslått svensk miljøskatt? Svenske myndigheter innfører fra 1.juli 2017 en ny miljøskatt som i hovedsak rammer forbrukerelektronikk. Intensjonen er å redusere bruken av flammerhemmere, eller å få produsentene til å bytte til andre kjemikaler som er mer miljøvennlige.  Skatten har vært svært omstridt i Sverige, da mange mener at det er en ren fiskal skatt, altså at hensikten kun er å få inn penger til staten, i dette tilfelle beregnet til rundt 4 milliarder kroner. Skatten pålegges produkter som lagerføres i Sverige. Beløpet er 8 kroner per kilo hvitevare og 120 kroner per kilo for øvrig elektronikk, med et maksimalt skattebeløp på 320 kroner. Merverdiavgift tilkommer på toppen. Det betyr at en vaskemaskin vil bli rundt 400 kroner dyrere, en datamaskin med skjerm vil få et tillegg på rundt 800 kroner og en spillkonsoll 400 kroner i ekstra skatt.

Siden skatten kun pålegges lagerførte varer i Sverige, så er kan svenske forbrukere unngå å betale om de bestiller varen i utenlandske nettbutikker. For motstanderne av skatten er dette et viktig argument, i tillegg til at dette er konkurranse hemmende for svensk varehandel. Svenske analyser viser at rundt 1000 arbeidsplasser vil gå tapt grunnet skatten, spesielt innen varehandel og logistikk. Det er varslet at flere store aktører vil flytte sine lager ut av Sverige. Samtidig stilles det store spørsmåltegn med miljøgevinsten. Det svenske markedet utgjør en tiendedels prosent av det globale markedet. Det er lite trolig at de store globale produsentene vil endre sine produksjonslinjer for et så lite marked. Mengden av disse kjemikalene vil derfor ikke minke, hverken i Sverige eller i resten av verden. Da gjenstår skatten som et rent finansielt verktøy, som blir merket med miljøsaken.

Reduksjon av flammehemmere og andre miljøskadelige kjemikaler er viktig, men det må gjøres i større skala, minimum på europeisk nivå, helst på globalt nivå. En ekstra skatt er ikke veien å gå.

Jan Røsholm Direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby