Du er her: Hjem / / SUP-direktivet flytter kostnader
SUP-direktivet flytter kostnader

SUP-direktivet flytter kostnader

Nytt EU-regelverk flytter kostnadene for forsøpling fra kommunene over på produsentleddet.

SUP-direktivet (Single Use Plastics) er en del av EUs handlingsplan for å fremme en sirkulær økonomi. En del av denne planen innebærer å skape en økonomi der all engangsplast i omløp enten kan gjenbrukes, eller er gjenvinnbar i 2030. Direktivet tar sikte på å stoppe marin forsøpling og redusere mengdene plastavfall gjennom et harmonisert regelverk i hele EU.

SUP-direktivet ligger til behandling hos Miljødepartementet i Norge denne høsten, og forventes å komme på høring før utgangen av 2023.

Kostnader knyttet til forsøpling og holdningsskapende arbeid skal dekkes

SUP-direktivet retter seg mot plastprodukter eller produkter som inneholder plast – som er en kilde til forsøpling. Det dreier seg om forskjellige typer emballasjeprodukter, take-away engangsemballasje, men også sigaretter og våtservietter.

Tiltakene som vil komme som følge av direktivet er flere. Noen produkter blir forbudt å sette i markedet, det kommer merkingskrav, det blir til dels obligatorisk å ha resirkulert innhold i produkter, samt at det tilkommer kostnader for opprydding av forsøpling – og alt dette kommer ovenpå vanlig produsentansvar for plastemballasje.

Lær mer om kommende EU-regler på innsiktskurs om emballasje 9. april

Kostnadsmodellen for emballasjeprodukter som også er SUP

– Dersom et produkt er en del av kapittel 7 i avfallsforskriften (produsentansvar), påløper de kostnader til et miljøgebyr. Miljøgebyret skal dekke innsamling og gjenvinning av dette produktet.  

– Dersom dette produktet også er en del av SUP-direktivet, skal kostnader knyttet til opprydding av forsøpling forårsaket av produktet dekkes, og i tillegg skal kostnader til holdningsskapende arbeid for å hindre forsøpling dekkes.

Forbud mot enkeltprodukter

Første del av innføringen av SUP-direktivet ble allerede gjennomført for to år siden. Fra juli 2021 ble det forbudt å omsette blant annet plastsugerør, plastbestikk og engangstallerkener i plast. I tiden fremover vil flere tiltak for engangs plastprodukter introduseres, og stikkord på hva som vil komme er markedsrestriksjoner, forbruksreduksjoner, merkingskrav, obligatorisk resirkulert innhold og separat innsamling og kostnader for opprydding av søppel.

Sørger for innsikt

Mer informasjon om eksakt hvilke produkter det er snakk om, hjelp til kartlegging internt om din bedrift omfattes av direktivet, høringer og tidsfrister – alt dette får du løpende mer informasjon om fra Norsirk.

Abonner på siste nytt eller ta direkte kontakt om du har noen spørsmål.

Treff eksperter på blant annet emballasjeoptimering og avfallsreduksjon på  innsiktskurs om emballasje 9. april.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby