Du er her: Hjem / / Stor undersøkelse av kondensatorer
Stor undersøkelse av kondensatorer

Stor undersøkelse av kondensatorer

[av_textblock size='' font_color='' color=''] 1000 kondensatorer på produkter produsert etter 1986 fjernes og undersøkes for PCB. Bakgrunnen for at dette gjøres er for å utelukke at det finnes PCB i kondensatorene som i dag går til gjenvinning uten spesialhåndtering.

Kvalitetssjef i NORSIRK, Øivind Nielsen, begrunner viktighetene med prosjektet: -PCB er en miljøgift som er svært skadelig for mennesker og dyr, og derfor er det svært viktig at vi er sikre på at det ikke finnes PCB i nyere kondensatorer. En kondensator med PCB krever en helt annen miljøsaneringsprosess og gjenvinning enn en uten, og vi må være sikre på at vi har oversikt over at alle produsert etter 1986 faktisk er «rene».

Det har ikke vært lov å benytte kondensatorer med PCB i hvitevarer produsert etter 1986, men tidligere undersøkelser av mobiltelefoner har vist at såkalte «gjenvinningsspøkelser» kan forekomme, at uren plast ble benyttet i nye produkter.

-For å være sikre på at vår miljøsanering og gjenvinning av kondensatorer er riktig, undersøker vi nå 1000 kondensatorer. Vi håper å ikke finne PCB i noen av disse, men anser det som så viktig å være sikre, at NORSIRK sammen med Renas har initiert denne undersøkelsen. Stena Recycling benytter et laboratorium i Bergen for å undersøke innholdet i kondensatorene, forteller Nielsen.

NORSIRK og Renas samarbeider om å kontrollere kondensatorer fra hvitevarer, på bildet er kvalitetssjef Øivind Nielsen i NORSIRK og teknisk sjef Laila Borgen Skaiaa i Renas.

PCB har mange alvorlige effekter: PCB er en gruppe klororganiske forbindelser. Det finnes over 200 forskjellige PCB-varianter. PCB er svært tungt nedbrytbart og har høy fettløselighet. Disse egenskapene gjør at - PCB lagres i fettrike deler i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB kan overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til foster og via morsmelk.

Helseeffekter: PCB kan medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Ulike PCB-forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft og skade forplantningsevnen. Fostre og spedbarn er mest følsomme for påvirkningen. PCB har negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.

Miljøeffekter: PCB er akutt giftig for marine organismer. Den akutte giftigheten for pattedyr er relativt lav. Selv i små konsentrasjoner har PCB kroniske giftvirkninger både for landlevende og vannlevende organismer. PCB settes for eksempel i sammenheng med reproduksjonsforstyrrelser hos sjøpattedyr.

Kilde: www.miljøstatus.no [/av_textblock]

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby