Du er her: Hjem / / Viktig standardiseringsarbeid i EU - Speilkomiteen fra Norge bidrar
Viktig standardiseringsarbeid i EU - Speilkomiteen fra Norge bidrar

Viktig standardiseringsarbeid i EU - Speilkomiteen fra Norge bidrar

Sist i januar hadde CEN 261, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, sitt årsmøte i Paris. I de offisielle møtene hvor bærekraftig emballasje var tema, var Norge representert med to representanter, Sigridur Thormodsdottir fra Standard Norge, og komiteleder og nasjonal ekspert, Anastasiia Moldavska fra Norsirk. Speilkomiteen hun leder jobber med standarder for plast som skal på plass i EU. 

 

Viktige avklaringer 

De viktigste diskusjonene under årsmøtet i Paris gikk rundt arbeidet med emballasje standarder. CEN 261 skal være klar med 15 standarder som skal svare på «design for recycling» på emballasjeplast til august 2025. Disse standardene er viktige for å forberede seg til de kommende kravene i EUs Emballasjeforordningen. Komiteen skal definere hvilke elementer av plastemballasje som er i samsvar med å være gjenvinnbar og definere hvilke elementer gjør at emballasje ikke er gjenvinnbar (eksempelvis å bruke aluminiumfolie som barriere i PE emballasje). Standardene på dette området skal også beskrive hvordan man kan teste emballasje for å få verifisert om den er gjenvinnbar. Anastasiia Moldavska fra Norsirk påpeker at kriterier for “design for recycling” kommer til å påvirke produsentene og hvilken emballasje de kommer til å benytte i fremtiden – men også størrelsen på miljøgebyrene i produsentansvarsordningene. 

 

EU kommisjonen bestiller 

Standardiseringsbestillingene kommer fra EU-kommisjonen til CEN 261. En del arbeid er enda ikke påbegynt, fordi det videre arbeidet er avhengig av den endelige versjonen av Emballasjeforordningen (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation) som diskuteres i disse dager. Temaene er likevel varslet, så komiteen ledet fra Norge regner med, så snart endelig versjon av direktivet er klart, at de skal fortsette å skrive standarder innen følgende områder: 

  • Overemballering 
  • Minimering av emballasje 
  • Tom rom i emballasje 
  • Ombruk og påfyll 
  • Gjenvunnet innhold 
  • Kompostering  
  • “Design for recycling” kriterier for andre materialer enn plast (fiberemballasje, glass, metall)  

 

Hvor står Emballasjeforordning i dag? 

Forordning, eller PPWR, er nå i den siste fasen. Rådet, Parlamentet og Kommisjonen gjennomfører politiske forhandlinger. Forrige møte var 5.februar, og det siste og avgjørende møtet er 4.mars. Da skal det besluttes hvor langt EU er villig til å gå til det beste for miljøet – med svært mange lobbyister som jobber knallhardt for at direktivet skal gi slipp på noen av de mest ambisiøse kravene.   
Den 4. mars kommer fasiten!  

 

#PPWR #Emballasjeforordning #Standardisering #DfR #Designforrecycling #Bærekraftigemballasje 

Mer informasjon om emballsje får du på INNSIKTSKURSET den 9. april - mer om kurset her. 

 

 Anastasiia Moldavska for Norge og Norsirk

 

Bilde fra dag to på CEN møtet i Paris: Anastasiia Moldavska - komiteleder i SN/K 147 Bærekraftig emballasje samt nasjonal ekspert fra Norge i CEN 2617SC4/WG10 som jobber med DfR standarder for plast, Sigridur Thormodsdottir, prosjektleder fra Standard Norge, Yngve Krokann og Kari Bunes fra Emballasjeforeningen. Copyright Emballasjeforeningen.  

 

 

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby