Du er her: Hjem / / Spennende fremtid sammen med Stena Recycling
Spennende fremtid sammen med Stena Recycling

Spennende fremtid sammen med Stena Recycling

Norsirk setter ut all innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall på anbud ca hvert tredje år.  Etter en intens forhandlingsrunde er det nå klart at Stena Recycling tar over all innsamling og behandling av EE-avfall for Norsirk – i hele landet.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, ser frem mot det videre samarbeidet med Stena Recycling. -Stena har satt seg svært ambisiøse mål og skal bygge et nullutslippsanlegg på Ausenfjellet på Frogner– samtidig som det også gjøres investeringer i anlegget de har i Halmstad i Sverige. Der skal det bygges et helt nytt kjøleskapsanlegg, hvor gassene fra kjøleskapene skal behandles lokalt. Planene til Stena Recycling sikret at alle som tar produsentansvar gjennom Norsirk får god materialgjenvinning, samtidig som Stena sikrer at det blir null utslipp av miljøfarlige avfall i forbindelse med miljøsaneringsprosessen. Ervik er positiv til det utvidet ansvaret Stena påtar seg og påpeker at dette er helt i tråd med Norsirks ønsker.

Fra to til en aktør

I forrige kontraktsperiode benyttet Norsirk både Stena Recycling og Revac.  -Det var et mål å dele markedet mellom de største aktørene innen gjenvinning av EE-avfall i Norge også i den kommende kontraktsperioden, men under dette årets forhandlinger kom ikke Revac og Norsirk til enighet, forklarer Ervik. -Vi er godt fornøyde med det Revac har gjort for oss til nå, og ønsker dem lykke til med videre drift, sier direktøren i Norsirk.

Store investeringer på gang

Stena Recycling har store investeringsplaner på gang, og skal bygge et nytt «first treatment» anlegg hvor det investeres i tette kummer som samler opp avrenning, istedenfor å rense og ha oljeutskillere på lokasjonene. -Det er et valg vi har tatt, å hoppe over dette med rensing på lokasjonen, sier Norgesjef i Stena Recycling, Max Trandem. -Vi har tatt tilbakemeldingene etter revisjonene  fra Statsforvalterne på alvor, og gjennom å investere i kum-oppsamling tar vi et ekstra utvidet ansvar, sier Trandem. Alt i kummen blir sendt til behandling for farlig avfall, for å sikre at ikke det kommer miljøgifter på avveie fra EE-avfallet som miljøsaneres gjennom Stena Recycling

Gleder seg over tillitten

Gjennom den nye avtalen med Norsirk skal Stena Recycling samle inn og gjenvinne en større tonnasje enn siste års kontraktsperiode. -Vi er i full gang med å hente inn ekstra utstyr og transport slik at overgangen fra at flere aktører har servet Norsirks kunder og kommuner/IKS’er skal gå så enkelt som mulig, forteller Trandem. -Det kan selvfølgelig oppstå utfordringer der vi ikke har lokale filialer i dag, men vi er i tett dialog med Norsirk om å følge opp og komme i orden i hele landet, slik at overgangen går så lett som mulig.

Ta kontakt hvis spørsmål

Stig Ervik i Norsirk oppfordrer de som har eventuelle spørsmål rundt samarbeidet med Stena Recycling om å ta kontakt med ham direkte. Praktiske spørsmål rundt operatørbytte stilles til Zlatko Kazaz, driftsdirektør i Norsirk eller til fagsjefen på EE, Idar Haslerud.

Kontaktinfo: Administrerende direktør i Norsirk Stig Ervik, stig@norsirk.no, 907 70 700 Driftsdirektør Zlatko Kazaz, zlatko@norsirk.no, 47398870 Fagsjef Idar Haslerud, idar@norsirk.no , 91196378

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby