Du er her: Hjem / / Sommerjobb / internship i NORSIRK
Sommerjobb / internship i NORSIRK

Sommerjobb / internship i NORSIRK

Produsentansvarsselskapet NORSIRK trenger to studenter som er selvstendige, arbeidsomme, utadvendte og som raskt setter seg inn i nye problemstillinger. Stillingene krever høyere utdannelse - minimum 2. års student på relevant bacherlorstudie. Søknad med CV sendes til kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby i Norsirk (guro@norsirk.no) – frist 12. mai. 2022.  Arbeidssted Oslo.

Kartlegging av B2B-markedet for gjenbruk av IT-utstyr

Som en del av samarbeidsprosjektet NORSRIK har med Universitetet i NORD og prosjektet Urban mine, ønsker vi å ha en student med oss i sommer som kan kartlegge B2B markedet for gjenbruk av mobiltelefoner og IKT-utstyr.

Norsirk sammen med våre samarbeidspartnere er størst i Norge på ombruk av IT-utstyr. I 2022 stod vi for 91% av all ombruk rapportert til myndighetene innen IT-utstyr.

For å få en grundigere forståelse til Urban Mine prosjektet, men også for oss som produsentansvarsselskap for å kunne øke ombruk av kasserte EE-produkter ytterligere, ønsker vi en student som kan kartlegge B2B markedet og verdikjedene for brukt IT-utstyr. Å se etter løsninger for Best practise andre steder i Europa kan også være aktuelt – samt å besøke bedrifter både i og utenfor Norge hvor ombruk av IT-utstyr foregår.

Hvis du er utadvendt, hvis du på eget initiativ kan kontakte selskaper og hente inn informasjon, hvis du ønsker å lære mer om sirkulære verdikjeder og bærekraft, hvis du har god fremstillingsevne og evner å se og fremstille komplekse tema på en god måte – så er det kanskje du som skal jobbe for oss i sommer?

Arbeidet skal resultere i en rapport.

Kartlegging av optimeringsaktiviteter hos Norsirks produsentansvarskunder innen emballasje

Alle som har en plikt etter forskriften om å ta produsentansvar for emballasje – skal selv rapportere årlig om emballasjeoptimering og aktiviteter knyttet til design for gjenvinning til myndighetene. Norsirk søker etter en student som kan kartlegge og skrive en rapport om aktivitetene produsentansvarskundene er i gang med, og visualisere de gode eksemplene.

For å komme i mål må det tas et helhetlig ansvar for alt i rapporten – fra å sette seg inn i problemstillingen, finne riktig kontakt hos kundene og møte med disse, og dokumentere med både tekst, tall og bilder – og å sluttføre rapporten.

Hvis du er utadvendt, hvis du på eget initiativ kan kontakte selskaper og hente inn informasjon, hvis du ønsker å lære mer om sirkulære verdikjeder og bærekraft, hvis du har god fremstillingsevne og evner å se og fremstille komplekse tema på en god måte – så er det kanskje du som skal jobbe for oss i sommer?

Arbeidet skal resultere i en rapport.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby