Du er her: Hjem / / Samlet inn 25% for mye emballasje
Samlet inn 25% for mye emballasje

Samlet inn 25% for mye emballasje

Hele 23 621 tonn med emballasje ble samlet inn og gjenvunnet på vegne av NORSIRKs kunder i 2016. Forpliktelsen på vegne av kundemassen, var vesentlig lavere. Men, det holder allikevel ikke for hovedlisensinnehaver av emballasjemerket Grønt Punkt®, selskapet som heter Grønt Punkt Norge (GPN).

Fornuft eller følelser NORSIRK ble klar over utfordringene med å tilfredsstille de rigide kravene i merkereglementet tidlig i vår, men valgte allikevel å sende inn informasjon til Hjellnes Consult med frist denne uka, for å se om fornuften ville seire. Mangel på kontinuerlige avtaler stoppet oss. Mengde emballasjeavfall var ikke viktig.

Dermed har det gått ut informasjon til alle GPN sine kunder, til mange av NORSIRKs kunder og til et uvisst antall andre, om at NORSIRKs kunder mister retten til å benytte seg av emballasjemerket til GPN. I tillegg er det skrevet mye annet, blant annet om mulkt, som er direkte feil, og som vi velger ikke å kommentere ytterligere i denne omgang. Stig Ervik, direktør i NORSIRK, har klare svar: - Det er klart at når et merkereglement som styres av GPN krever kontinuerlig innsamling av emballasje, og vi sitter på under 2% av markedet, så blir dette en umulig situasjon. Vi har samlet inn mer enn vi skulle på vegne av egne kunder, kravene i bransjeavtalen som er mellom materialselskapene og norske miljømyndigheter er oppfylte. De rigide kravene til selve emballasjemerket, som styres av vår eneste konkurrent i det norske markedet, er så konkurransehemmende, at der har vi ikke lykkes, sier Ervik.

Åpenhet NORSIRK kommenterte disse aspektene allerede i begynnelsen av mai (8.5.2017) da innsamlingstallene for emballasje ble presentert. «Stig Ervik i NORSIRK vedgår at det har vært utfordrende å komme inn på dette markedet, som har vært et monopolmarked i svært mange år. -Vår største utfordring har kanskje vært å få operatører til å jobbe med å samle inn emballasje for oss, og derfor mangler vi også å få samlet inn fra hele landet. Tidligere inngåtte avtaler, sammen med NORSIRKs relativt lave behov for mengder, setter oss i en litt vanskelig situasjon, men dette ser vi på som utfordringer vi skal løse i 2017, sier Ervik, og legger til at han forventer 100% geografisk dekning i 2017.»

Løsningen kunne vært clearing NORSIRK har hatt suksess med clearing (kjøp og salg av overskudds- og underskuddsmengder) av EE-avfall i forskjellige regioner i Norge med både returselskapene RENAS og ERP. Renas er en del av Returfellesskapet hvor Grønt Punkt Norge og Batteriretur også er med. Ved flere anledninger har NORSIRK forsøkt å få på plass en clearingordning med GPN, men det har GPN vært klar i sine tilbakemeldinger – det har de ikke ønsket.

Konkurranse på like vilkår Alle i NORSIRKs administrasjon ser frem mot at emballasjeforskriften trer i kraft i Norge. Da forventes det et konkurransenøytralt marked. Da blir det en forskrift som regulerer NORSIRKs og GPNs virke som produsentansvarsselskaper – og ikke en konkurranse om lisenser og merkereglemeter.

Utfordringer for emballasjemerket i EU Det er ingen hemmelighet at emballasjemerket Grønt Punkt® er under sterkt press. I Frankrike har myndighetene valgt å droppe hele merket. Det er og viktig å huske at selve merket ikke er en del av noen miljømerking – det er kun et merke som sier at det er betalt for en avfallshåndtering av emballasjen – på forhånd. Med ny forskrift tror Ervik, direktør i NORSIRK, at behovet for dette emballasjemerket forsvinner. -Jeg ser ingen grunn til at man skal benytte seg av et merke på emballasjen for å vise at man har betalt for avfallshåndteringen, når produsentansvar for emballasje blir forskriftsfestet. Da skal jo alle med, alle skal betale, og da faller jo hele poenget med merket bort, sier Ervik.

Ser frem til forskrift -NORSIRKs kunder behøver ikke å engste seg for vår innsamling, gjenvinning og rapportering til myndighetene, sier Ervik. Han ser allikevel frem til forskrift. -Både produsentene, innsamlerne og gjenvinnerne av emballasje vil få en enklere hverdag gjennom et nytt kapittel i Avfallsforskriften, avslutter Ervik.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby