Du er her: Hjem / / Presentasjon av resultater
Presentasjon av resultater

Presentasjon av resultater

Tirsdag 30. august 2016 avsluttes formelt Elreturs forskningsprosjekt SmartEEre Logistikk. Alle interesserte er velkomne til avslutningsforelesningen som stikkordsmessig vil inneholde tema som: EE-avfall, logistikk og optimalisering av logistikk, lastebærer-problematikk, sammenligning mellom systemer i Norge og Sverige, kjøreruteoptimalisering, sporbarhetsløsninger under transport av EE-avfall og nye råvarer, mobiltelefoner og andre produkter med minne - hvordan finne sikre kasseringsløsninger for disse.

Målet med innovasjonsprosjektet har vært å bidra til vesentlig høyere transporteffektivitet og lavere kostnader i Elreturs innsamlingssystem - uten at det skal gå på bekostning av gjenvinningsgrad, miljø- og ressurseffektivitet i systemet. Elretur mottok over 5 millioner kroner fra Forskningsrådet for å finansiere prosjeketet, og har hatt mange samarbeidspartnere som har deltatt: Østfoldforskning, Avfall Norge, Stena Recycling, HRS Elektroretur, BI ved Eirill Bø, GeoData, GS1 Norway, Evry, ROAF, Chalmers Industriteknik, Enviropac, IVAR og Boliden.

Presentasjon av prosjektene og resultatene starter kl 1400 og vil være ferdig ca kl 1700.

PROGRAM

Årsaken til hvorfor EE-avfall og logistikken ble et FOU-prosjekt Stig Ervik, Elretur AS Behov for sikre innsamlingsløsninger - hva ble gjort og status i dag Lene Zachariassen, Alternativ Data

Logistikk - optimalsering, transparente avtaler og økonomiske gevinster Eirill Bø, BI

Sammenligning mellom Norge og Sverige - hvor kan vi lære av hverandre? Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning

Effektiv innsamling av EE-avfall - hvor er potensialet for forbedring? Ole Jørgen Hansen, Østfoldforskning

Prosjektet er ikke avsluttet - hvor er potensialet for å hente ut mer? Thor Christian Wiik Svendsen, Elretur

Felles bespisning og mulighet for diskusjon etter presentasjonene. Påmelding er nødvendig for alle og sendes guro@elretur.no innen 25/8-2016.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby