Du er her: Hjem / / På tide å ta fatt i ikke-utnyttede ressurser
På tide å ta fatt i ikke-utnyttede ressurser

På tide å ta fatt i ikke-utnyttede ressurser

Hvorfor Norsirk uttaler seg til Høyre om en norsk mineralstrategi.

Hvorfor vi mener noe om mineralstrategien som skal utarbeides - er fordi Norge ikke kan la være å utnytte de ressursene som allerede er gravd ut av gruver i hele verden - svært mye bedre enn det som gjøres i dag.

Gjenvinning eller resirkulering løser ikke hele den fremtidige etterspørselen – men regnestykket sett i et miljøperspektiv bør være enkelt. 30 tonn kasserte kretskort = 1,5 kilo gull.  Mengden malm som skal graves ut for 1,5 kilo gull er 1125 tonn.

Stjeling = ressurser på avveie og downcycling

Miljødirektoratet som forvalter regelverket som styrer vårt virke, har selv anslått at mellom 4000 -10 000 tonn EE-avfall havner på avveie og mye eksporteres ut av landet. I EU anslås det at langt over 50% av alt EE-avfall havner på avveie eller eksporteres ulovlig. Vi i Norsirk vet også med sikkerhet at mye stjeles  – returselskapene har benyttet privatetterforsker Johnny Brenna i over 2 år for å kartlegge stjelingen, men han har også avdekket ulovlig behandling av EE-avfall av skraphandlere her i landet ( les mer her).

Barrierene som må fjernes er for det første at dagens lovverk åpner for at brukthandlere og skraphandlere kan ta imot EE-avfall og egentlig downcycle ressursene i avfallet.  Kommuner og IKS’er i Norge samler inn over 60 % av alt EE-avfall som oppstår. De kan velge å videreselge dette avfallet til høystbydende – og det skjer.

Dette fører ofte til mindre kvalitetsgjenvinning, samt at produsenten ikke når innsamlingsmålene krevd av dem i forskriften. Dette må stoppes og det bør tas inn i mineralstrategien. Utnytt til fulle de ressursene som allerede er i omløp. Stopp mulighetene for å downcycle EE-avfall, og bidra heller til at alle ressurser, som eksempelvis også sjeldne jordarter, utnyttes.

Da forurensingsloven ble skrevet skulle den løse et avfallsproblem. I  dag er det ikke avfall mer, det er u-utnyttede ressurser det er snakk om, som hele verden har store behov for å få fatt i. Det grønne skiftet, overgangen til fornybare energikilder og digitaliseringen som også må på plass – er avhengig av metaller og mineraler som dagens lovverket tillater at kan bli til jernslagg.

Sett krav til bransjen

Det andre grepet som må gjøres når det skal forfattes en norsk mineralstrategi er derfor å sette krav til hvilke metaller som skal gjenvinnes i fra EE-avfall. I dagens forskrift er det krav om 80% materialgjenvinning på det vi samler inn. Dette målet bransjen ikke utfordringer med å nå. Det som nå må løses er at det stilles ingen krav til hvilke materialer disse 80% skal bestå av.

Geopolitikk og sikkerhetspolitikk er høyaktuelt og grunnen til at mineralstrategier diskuteres både i Norge og EU. På grunn av verdenssituasjonen vurderes også deep sea mining for å hente ut kritiske råvarer. Sistnevnte mulighet er konfliktfylt og betent, mange mener det ikke er godt nok risikovurdert og flere trekker seg også ut fra finansiering av selskaper som vil starte med undervanns gruvedrift.  Med dette i mente burde det være innlysende at å sette krav til en høyere standard på gjenvinning av råvarer fra EE-avfall samt å sørge for at 100% innsamling oppnås - er et svært mye enklere første skritt å ta.

Enkel og ufarlig løsning

Oppsummert er det altså to trinn:  Sørg for at produsentene har rett på eget avfall og deretter legg ansvaret på produsentene som gjennom returselskapene får krav om høykvalitetsgjenvinning med måltall på hvilke metaller og i hvilken størrelsesorden disse skal gjenvinnes. Det løser ikke alle fremtidens ressursbehov – men det er et viktig supplement, som hverken er betent eller konfliktfylt.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby