Du er her: Hjem / / Over 150 mottak for landbruksplast i Norge
Over 150 mottak for landbruksplast i Norge

Over 150 mottak for landbruksplast i Norge

 

Innsamlere landet er rundt er avgjørende samarbeidspartnere for å nå nye mål om innsamling av landbruksplast

Norsirk og Felleskjøpet Agri inngikk fra nyttår et nytt samarbeid for håndtering av landbruksplast. Sammen med lokale innsamlere vil Norsirk utvikle nye rutiner og ordninger som skal gjøre det enklere for bonden å samle inn og levere ulike fraksjoner av landbruksplast.

Les mer om Landbruksplast her

Nå har Norsirk signert avtaler med 87 mottak landet rundt for mottak av landbruksplast. I tillegg har Plastretur sine avtaler med innsamlere, noe som for bonden gir over 150 større og mindre mottak landet rundt hvor det kan leveres landbruksplast til gjenvinning.

– Denne dekningen er med å bidra til at vi kan sende enda mer landbruksplast til gjenvinning. Dette er derimot bare starten. Målet vårt er å bidra til å samle inn all landbruksplasten Felleskjøpet setter på markedet hvert år, sier prosjektleder Trond Espen McDonald Bygland i Norsirk.


Vi jobber for at alle skal få et godt tilbud

Han understreker at det fortsatt er regioner hvor Norsirk ikke er fornøyd med løsningen for bøndene.

– Vi jobber med å dekke opp de hullene som er skapt, og som har vært i noen områder. Dette er vårt ansvar. Norge et langstrakt land med stedvis store avstander, men vår ambisjon er at bønder i hele Norge skal få et godt tilbud til å levere landbruksplast, sier Bygland.

Avtalen mellom Norsirk og Felleskjøpet Agri er en viktig del av samvirkeselskapets arbeid for å kutte landbrukets kostnader knytta til plast. En intensjon med å inngå avtale med Norsirk var målet om å få ned miljøvederlaget bonden betaler ved innkjøp av plast.

– Fra nyttår satte Norsirk ned dette vederlaget vesentlig. I praksis utgjør dette 16-17 kroner per rull rundballeplast bonden kjøper. Vi ser også at våre konkurrenter har fulgt etter, og det er bra. I sum er dette med å bidra til bondens økonomi, sier innkjøpsdirektør Geir Vik i Felleskjøpet Agri.


Samler inn i egen regi

I tillegg til avtalene Norsirk har på plass med innsamlere lokalt, har også Felleskjøpet Agri etablert egne ordninger for innhenting av landbruksplast i alle regioner hvor selskapet har aktivitet. I fjor samlet samvirket inn nesten 500 tonn rundballeplast gjennom ordningen hvor bonden rister ren og presser rundballeplasten i egen presse. Plasten lagres på gården, og Felleskjøpet henter denne gratis på returkjøring gjennom sitt eget logistikk- og transportnett. De siste årene har også Felleskjøpet etablert innsamling av storsekker i egen regi. I fjor fikk samvirket inn over 100 tonn av denne plastfraksjonen.

– Vi ser økende interesse, og stadig flere bønder investerer i manuell eller mekaniske plastpresser. Når bonden rister ren og presser plasten umiddelbart etter bruk, ser vi at denne plasten får en helt annen kvalitet. Det forenkler også arbeidet betraktelig for bonden, sier Geir Vik.


En ressurs med stor verdi

Stadig mer gjenvunnet plast er også bra for miljøet. Grassesongen 2024 er den siste hvor Felleskjøpet forhandler rundballeplast fra Trioworld laget uten resirkulert innhold. Sesongen 2025 vil all 25my (tykkelse) være med resirkulert innhold, 2026 vil både 25 my og 21 my være med resirkulert innhold og 2027 vil alle tykkelser (25, 21 og 19 my) selges med resirkulert innhold.

– Vi har sett mye forskjellig praksis i håndteringen av landbruksplast. Vi kommer til å fortsette arbeidet med å fortelle at kvaliteten på plasten som leveres må ytterligere opp. Det blir ikke mindre viktig i et marked med økte kostnader og en plastpris under press på gjenvinning. Det er samtidig gledelig å se at stadig flere i hele verdikjeden ser på plast som en ressurs som har stor verdi, sier Trond Espen McDonald Bygland i Norsirk.


Fakta om landbruksplast:

  • Landbruksplast er en fellesnevner for ulike plasttyper som bonden bruker i gårdsdrifta som ikke inngår i produsentansvarsordningen
  • De vanligste typene er vikleplast/rundballeplast, fiberduk og solfangerfolie
  • Les om Norsirk sitt arbeid med landbruksplast, og se oversikt over innsamlere her
  • Norsirk og Plastretur har avtaler med innsamlere landet rundt. Den samlede oversikten over hvor man kan levere ulike fraksjoner ligger her
  • Innsamlere eller bønder som har spørsmål om ordning lokalt i deres område, må gjerne ta kontakt med Norsirk på e-postadressen: landbruk@norsirk.no
  • I tillegg til arbeidet som gjøres lokalt hos innsamlere, har Felleskjøpet også etablert egne ordninger for innsamling av rundballeplast. Mer informasjon om ordningen kan du lese her

 

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby