Du er her: Hjem / / Opprettholdelse av normal drift
Opprettholdelse av normal drift

Opprettholdelse av normal drift

(english text below)

I Norsirk jobber vi for å opprettholde normal drift, selv med den utfordringen som COVID-19 representerer, samtidig som vi skal ivareta våre ansatte og operatører. Vi følger oppfordringene fra Folkehelseinstituttet i Norge. Det innebærer at reisevirksomhet holdes på et minimum, og at fysiske møteplasser i tiden fremover helst byttes med telefon-, video- eller andre nettbaserte møter.

Norsirk ser seg også nødt til å varsle om mulige kontraktsmessige hindringer på grunn av koronaviruset.

Onsdag 11. mars erklærte WHO at utbruddet og den raske spredningen av viruset COVID-19 utgjør en pandemi. Norsirk varsler med dette om at pandemien vil kunne medføre problemer med å oppfylle våre kontraktsforpliktelser i den perioden pandemien varer. Vi vil informere våre kontraktsparter nærmere når de faktiske konsekvensene er klarlagt.

Per dags dato, 13.mars 2020, har ikke våre operatører hatt meldte tilfeller om sykdom, men dette kan endre seg raskt med tanke på takten på spredningen. Vi oppfordrer derfor også (ref. ROAF og TRV sin oppfordring) til at befolkningen utsetter sine planlagte besøk til gjenvinningsstasjonen i denne perioden.

Norsirk vil vi gjøre det som er mulig for å begrense eventuelle konsekvenser av situasjonen. Forøvrig viser vi til Folkehelseinstituttet  sin temaside på dette https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi nås på hovednummeret vårt 4000 4201 og adm@norsirk.no som vanlig.

Maintaining normal operation

At Norsirk, we work to maintain normal operations, even with the challenge that COVID-19 represents, while also looking after our employees and operators. We are following the demands of the Norwegian Institute of Public Health in Norway. This means that travel activities are kept to a minimum, and that physical meeting places in the future will preferably be exchanged with telephone, video or other online meetings.

Norsirk also have to give notice of possible contractual terms obstructions due to the coronavirus. March 11th, 2020, the WHO declared that the outbreak and rapid spread of the COVID-19 virus constituted a pandemic. Norsirk warns with this that the pandemic could cause problems in fulfilling our contractual obligations during the period the pandemic lasts. We will inform our contracting parties further when the actual consequences have been clarified.

As of today, March 18th, 2020, our operators have not had reported cases of illness, but this may change rapidly given the pace of the spread. We therefore also urge that the population postpone their planned visits to the recycling station during this period we are in.

At Norsirk we will do what is possible to limit any consequences of the situation. We also refer to the Institute of Public Health's theme page on this address: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

We are as always to be reached on our main number+47 4000 4201 and adm@norsirk.no

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby