Du er her: Hjem / / Nyskaping på gang for Norsirks kunder - nytt spennende samarbeid for bærekraftsrapportering
Nyskaping på gang for Norsirks kunder - nytt spennende samarbeid for bærekraftsrapportering

Nyskaping på gang for Norsirks kunder - nytt spennende samarbeid for bærekraftsrapportering

Verktøyet som skal hjelpe med bærekraftsrapportering skal være på plass ila 2022 – et løft for alle Norsirks kunder og nok et skritt i riktig retning, sier salgsdirektør i Norsirk, Stian Holmen.

NORSIRK et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Norsirk samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall. Vi anser oss å være en viktig del av den «grønne løsningen» og den sirkulære økonomien, og vi sørger for at virksomheter oppfyller myndighetskrav knyttet til produsentansvar.

Skal levere når markedet etterspør

-I sammenheng med vår rolle som en del av løsningen for det grønne skiftet, jobber vi som første returselskap i Norge med å bygge en egen plattform for rapportering på ESG (bærekraft) og GHG (Co2-regnskap), forteller salgsdirektør i Norsirk, Stian Holmen. - Vi har som mål å bygge et system som vil være et målings- og styringsverktøy innen klimamålinger. Dette skal gjøre våre kunder og partnere i stand til å reduser utslipp knyttet til sin egen drift, samt å utvikle strategier for å stille krav til egne leverandører. Salgsdirektøren påpeker at dette vil bidra til at kundene som er en del av Norsirks produsentansvarsordning blir i stand til å sette egne klimamål, slik at de vil være på høyde med hva næringslivet generelt får krav og forventninger om.

Partnerskap med CemaSys

NORSIRK jobber nå i samarbeid med CemaSys for å få på plass ett effektivt system for innhenting, lagring og rapportering av ESG og GHG og øvrig klimadata. Vi har valgt å jobbe med CemaSys på grunn av den lange erfaringen de sitter på, samt at de er et av de mest brukte og anerkjente miljøene innen bærekraftsrapportering og moderne løsninger i dagens marked.

Alle kunder av Norsirk kommer til å få stor nytte av dette prosjektet som har som mål å stå ferdig ila 2022,  i deres eget bærekraftsarbeid. For Norsirk er målet å kunne gi vår kunder og partnere et klimaregnskap på flere nivåer.

Salgsdirektør Stian Holmen, Norsirk.
Salgsdirektør Stian Holmen, Norsirk.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby