Du er her: Hjem / / Nye krav til materialgjenvinning av batterier
Nye krav til materialgjenvinning av batterier

Nye krav til materialgjenvinning av batterier

Visste du at selv om EUs batteriforordningen ble allerede vedtatt i fjor sommer (2023), så er det fremdeles mange momenter som ikke er bestemt.  Disse utestående lovbestemmelsene blir fastsatt gjennom blant annet såkalte underliggende rettsakter.  

En av disse underliggende rettsaktene skal avgjøre hvordan vi definerer materialgjenvinningen. I den nye forordningen har man to typer materialgjenvinning.  
 

 • Materialgjenvinning av hele batteriet   
 • Materialgjenvinning av utvalgte metaller i batteriet.   
   

Man har valgt en slik todeling for å sikre at behandlingsanleggene gjenvinninger metallene som er kritiske for EU. På denne måten unngår vi også at behandlingsanleggene kun fokuserer på de lavest hengende fruktene.   
 

Materialgjenvinning av hele batteriet  

Forslaget som nå er lagt frem for kommisjonen for materialgjenvinningen av hele batteriet er denne formelen.  

Formel_batteri

 

Her kommer til engelske idiomet «The devil is in the details» til sin rett. Formelen sier at materialgjenvinningen (rRE) er summen av vektene på alle utgående fraksjoner (∑moutput) delt på vekten av inngående fraksjoner (minput). (Med inngående og utgående fraksjoner mener henholdsvis hva som går inn og ut av gjenvinningsanlegget.) Men hva inkluderes egentlig i disse vektene?  

Inngående fraksjoner (minput)  

Denne fraksjonen defineres som batterier gjort klare til gjenvinning og behandlet i løpet av et kalenderår. Dette inkluderer bla.:  

 • Fritt for fukt/vann  
 • Elektrolytt   
 • Innkapsling  
 • Kabler som er en integrert del av batteriet  
 • Eksterne deler som var en opprinnelig del av batteriet  
 • Avfall fra batteriproduksjon  
   
Utgående fraksjoner (∑moutput)  

Dette er beskrevet som vektene som kommer ut av gjenvinningsprosessen og som blir gjenvunnet til nye materialer/produkt i løpet av et kalenderår. All slags deponi (landfill construction and backfilling operations), samt energigjenvinning vil ikke være tellende. Utgående fraksjoner kan inkludere:  

 • Vekt av innkapsling  
 • Vekt av plast   
 • Vekt av slagg   

Det presiseres at black mass (et pulver av de gamle aktive materialene i batteriet) er ikke å regne som en utgående fraksjon, men heller et mellomprodukt i gjenvinningsprosessen.   

Andre fraksjoner som ikke inkluderes er:   

 • Utslipp til luft, vann eller jord  
 • Oksygen (hverken som utgående fraksjoner eller inngående fraksjoner)  
 • Karbon (hverken som utgående fraksjoner eller inngående fraksjoner)  
   
Materialgjenvinning (rRE)  

 Selve materialgjenvinningen (rRE) som krav er satt til innen 31 desember 2025:  

 • Materialgjenvinning på 75 % av gjennomsnittlig vekt av blybatterier. Den økes 80 % 31. desember 2030  
 • Materialgjenvinning på 65 % av gjennomsnittlig vekt av litiumbaserte batterier. Den økes 70 % 31. desember 2030  
 • Materialgjenvinning på 80 % av gjennomsnittlig vekt av nikkelkadmium-batterier  
 • Materialgjenvinning på 50 % av gjennomsnittlig vekt av andre batterier  

Det er gjenvinningsanleggets ansvar å nå disse målene. Materialgjenvinningen av hele batteriet regnes ut separat for hver batterikjemi for gjenvinningsanlegg som har mulighet til å gjenvinne flere batterikjemier.  
 

Materialgjenvinning av utvalgte metall i batteriet  

Forslaget som er lagt frem for denne type materialgjenvinning er:   

Formlel_utvalg batteri

«TM» står for target material, og henviser til de spesifikke metallene. «Input» og «output» refererer til hvor mye at det spesifikke metallet som går inn og kommer ut av gjenvinningsprosessen.   

De utvalgte metallene og tilhørende materialgjenvinning er:   

Metall 

Krav 31. desember 2027 

Krav 31. desember 2031 

Kobolt  

90 %  

95 %  

Kobber  

90 %  

95 %  

Bly  

90 %  

95 %  

Litium  

50 %  

80 %  

Nikkel  

90 %  

95 %  

 

Det legger til grunn at disse metallene fra gjenvinningen kan erstatte jomfruelige råvarer.   
Alt dette er med på å støtte oppunder hensikten med EUs batteriforordning, nemlig å sikre et fungerende indre marked, samtidig som man hindrer og reduserer den negative miljøpåvirkningen til batterier.   

 Hvis du ønsker å lære mer om dette kan du følge utviklingen her: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en 

Vil du vite mer om hvordan Norsirk ivaretar produsentansvar for kunder som setter batterier på det norske markedet – ta gjerne kontakt med oss i Norsirk. 

Morten Onsrud  
Fagsjef på batterier i Norsirk  

 

Del dette innlegget
Morten Onsrud Avatar

Morten Onsrud

Fagsjef på Batterier, Norsirk AS.