Du er her: Hjem / / Norsirk utvider tjenestespekteret
Norsirk utvider tjenestespekteret

Norsirk utvider tjenestespekteret

Fra august 2024 går Norsirk fra å være et rent produsentansvarsselskap til å også tilby  rådgivningstjenester innen compliance på sirkulærøkonomi og bærekraftig emballasje  

-Vi ser at regelverksendringene som kommer fra EU er svært omfattende, og det er mange som har produsentansvar gjennom oss som trenger rådgivning for å vite hvordan de skal starte på sin egen bærekraftsreise, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik.  

God innsikt i hva som etterspørres 
-Vi har jobbet lenge med kartlegging og analyser, og gjennomført et omfattende innsiktsarbeid for å finne ut av hva kundene våre har behov for av ekstern hjelp ut over produsentansvarsordningen. Derfor starter vi nå med to fagområder vi ser det er et tydelig behov for, og som treffer kjernen i vår kompetanse– compliance på sirkulærøkonomi og ikke minst bærekaftig emballasje. 
 
Mange krav allerede 
Kapittel 7 i Avfallsforskriften beskriver allerede i dag svært mange områder produsenter/importører skal arbeide på for å optimalisere og redusere mengde emballasje. Med alle de kommende direktivene fra EU som økodesign, green claims, CSDDD, right to repair, batteriforordningenog emballasjedirektivet  for å nevne noen, så blir trykket på produsenter og importører enda hardere, og vi har allerede mange henvendelser om dette. For å kunne hjelpe kundene våre har vi ansatt flere fagfolk, som skal bistå eksisterende og nye kunder med å lykkes i arbeidet med å imøtekomme disse kravene.  

Klare i august 
Rådgivingstjenesten er klar for å levere i august i år. Da starter Norsrik også opp med kurs og webinarer på ulike temaer innen emballasje, bærekraftslovverk og sirkulærøkonomi.   
 
-Vi har stor tro på dette konseptet. Det at vi ivaretar produsentansvar på 10 forskjellige ordninger, gjør at Norsirk sitter på en helt spesiell kompetanse, sier Stig Ervik. 25 års praktisk erfaring på områdene, og sterke fagressurser på sirkulærøkonomi, lovverk og emballasje, EE, og batterier gjør at vi kan bistå kunder i å få dette til i praksis, ikke bare i teorien. Den kompetansen skal vi utnyttet for å kunne hjelpe kundene våre til å fortsette å være compliant – på flere områder enn produsentansvaret.  
Han er tydelig på at den nye tjenesten skal bære sine egne kostnader – og er nettopp en tilleggstjeneste som kan kjøpes – for de som har behov for det.  

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby