Du er her: Hjem / / Norsirk blir hovedpartner i Loop
Norsirk blir hovedpartner i Loop

Norsirk blir hovedpartner i Loop

NORSIRK og LOOP - Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning har inngått en avtale som innebærer at NORSIRK går inn som hovedpartner i LOOP fra 1. juli 2023.

Avtalen skal bidra til å styrke felles nasjonal informasjon om avfall, sikre oppslutning om returordningene og øke innsamlingen og kvaliteten på innsamlet materiale.

“Vi er veldig glade for at NORSIRK blir en del av LOOP og støtter vårt arbeid. Ved å samle krefter og samordne nasjonal kommunikasjon om kildesortering og gjenvinning får vi større gjennomslagskraft i arbeidet med å gjøre det enklere for folk og virksomheter å ta vare på ressursene, kildesortere og gjenvinne. Gode systemer for avfallshåndtering og harmonisert kommunikasjon til forbrukere og virksomheter er helt nødvendig dersom vi skal nå målet om 65% materialgjenvinning i 2035.”, sier Stine Helgeland, daglig leder i LOOP.

-Norsirk var en av gründerne av Loop, og vi er glade for nå å gå inn som hovedmedlem i stiftelsen med våre 7 myndighetsgodkjente produsentansvarsordninger, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik. -Vi går nå inn med alle fraksjonene, fordi vi har et håp og en ambisjon om at Loop i årene som kommer vil dekke mye av informasjonsplikten vi som returselskap er ansvarlige for. Ervik fortsetter: -Vi har tiltro til at vi kan få dette til sammen med de andre returordningene som også er en del av Loop-systemet, understreker Ervik, og gleder seg til å jobbe enda tettere med stiftelsen.

Om NORSIRK

NORSIRK er godkjent returselskap for Batterier og elektronikk, og emballasjeslagene plast, glass, metall, kartong og papp. NORSIRK samler inn og gjenvinner avfall fra hele Norge.

Om LOOP

LOOP er en ideell stiftelse som arbeider for å gjøre det enklere for folk og virksomheter å ta vare på ressursene. LOOP kommuniserer om kildesortering og gjenvinning i et helhetlig miljøperspektiv, og er en samarbeidsarena for kommunikasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen. LOOP inviterer til et bredt samarbeid, blant annet med returselskaper, næringsliv, organisasjoner, kommuner og andre for å levere ressurseffektive kommunikasjonsløsninger og tjenester.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby