Du er her: Hjem / / NB - på tide å rapportere
NB - på tide å rapportere

NB - på tide å rapportere

Dette gjelder kun produsentansvarskunder som har egen produksjon av EE-produkter, batterier og /eller emballasje – eller som importerer EE-produkter og batterier som faller inn under forskriftens unntak.

Vi forventer at tolldata vil være opplastet i Norsirkportalen den 7. januar og portalen vil være åpen for produksjons- og unntaksregistrering frem til og med onsdag 12. januar, for de av våre kunder det er aktuelt for.

Produksjonsrapportering Bedrifter som produserer elektronisk produkter i Norge – må selv rapportere dette til sitt produsentansvarsselskap. Produksjon er all fremstilling fra råvarer og/eller halvfabrikata. Ompakking av ferdige produkter i salgsemballasje regnes ikke som produksjon. Fristen for å rapportere in Norsirkportalen er 12. januar – så innen den datoen må rapporteringen ha funnet sted.

Fratrekk i produsentansvaret Bedrifter som leverer EE-produkter og batterier for fastmontering i sektorer unntatt fra Avfallsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1) skal rapportere dette. Disse produktene går til fratrekk i bedriftens varetilførsel, og reduserer dermed miljøgebyrene for din bedrift. Mengdene som skal gå til fratrekk rapporteres i Norsirkportalen. Eventuell produksjon og unntak vil da avregnes på fakturaen for desember. Miljødirektoratet krever at det skal vedlegges en dokumentasjon eller begrunnelse for fratrekket. Norsirk har ikke tillatelse til å fravike dette kravet. Dokumentasjonen må vise at produktene faller utenom forskriftsteksten. Dette vil bli kontrollert av Miljødirektoratet og hvis dokumentasjonene ikke oppfyller deres krav, vil det ikke gis fratrekk på faktura. Fristen for å rapportere fratrekk er 12. januar 2022.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby