Du er her: Hjem / / Myndighetsgodkjenning
Myndighetsgodkjenning

Myndighetsgodkjenning

Ikke alle vet at man trenger en godkjenning fra norske myndigheter for å drive et produsentansvarsselskap for EE-produkter og batterier. NORSIRK er godkjent – for begge ordningene.

Produsentansvar for emballasje baserer seg på en bransjeavtale mellom en del materialselskaper og myndighetene. Der foreligger det (enda) ikke en forskrift, og dermed er det heller ingen myndighetsgodkjente selskaper i Norge enda. Det vil forandre seg så snart Miljødepartementet bestemmer seg for å at forslaget til ny forskrift på dette området skal vedtas.

Forskriften som definerere pliktene produsentansvarsselskapene har, er Avfallsforskriften. Kapittel 1 beskriver EE-produktene, mens kapittel 3 omhandler batterier.

I forslaget til forskrift om produsentansvar på emballasje, ligger den samme bestemmelsen som på EE og batterier i dag - nemlig at produsentansvarsselskaper skal godkjennes av myndighetene for å få drive slik virksomhet.

NORSIRK er allerede i gang med forberedelsene for å raskest mulig få denne godkjennelsen – men først må altså forskriften tre i kraft (tidligere blogg om saken kan leses her). Per i dag er teknisk sett ingen norske selskaper myndighetsgodkjente for å drive produsentansvar for emballasje. Det forventes at den vil være implementert i Avfallsforskriften fra 1.1.2018.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby