Du er her: Hjem / / Manglende måloppnåelse for innsamling av EE-avfall
Manglende måloppnåelse for innsamling av EE-avfall

Manglende måloppnåelse for innsamling av EE-avfall

Selv om det samles inn store tonnasjer EE-avfall i Norge, går innsamlingstallene ned sammenlignet med resten av Europa – og i Norge nås heller ikke målene EU har satt.

Bransjen som håndterer EE-avfall ønsket blant annet å se nærmere på hvordan dette kunne løses, gjennom først å kartlegge utfordringene. En ny rapport fra Norsus og Plan Miljø beskriver trender mht. innsamling av EE-avfall og tiltak som kan øke innsamlingsgraden. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, Renas, Norsirk og Recipo.

Bakgrunnen er at Norge, i likhet med de fleste EU-land, ikke når målene for innsamling av EE-avfall. Mulige årsaker til dette kan være feil mht. registrering av vekt for omsatte EE-produkter (inkl. feil varekode ved import, unøyaktigheter ved justering for vekten av emballasje, etc.), ulovlig håndtering og tyveri av EE-avfall, svakheter i rapporteringen for elektronikk som ombrukes, svakheter i rapportering for EE-avfall i restavfall og EE-avfall som håndteres utenom returselskapene, etc.

Den nye rapporten kan danne grunnlag for å vurdere nye tiltak som kan øke innsamlingsgraden for EE-avfall, både i Norge og ellers i EU.

Ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby dersom det er spørsmål til rapporten på 99 500 518 eller guro@norsirk.no

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby