Du er her: Hjem / / Kuldemøbler er ikke som de engang var
Kuldemøbler er ikke som de engang var

Kuldemøbler er ikke som de engang var

Visste du at du kan søke om bindende klassifisering på produkter som skal tolles inn? Mange store kjølemøbler kobles i dag rett på bygget, og inneholder ikke gasser /væsker som skal spesialbehandles ved kassering. Sjekk dine egne varer, søk om bindende klassifisering fra Tolletaten, og betal riktig miljøgebyr. NORSIRK har allerede rådgitt flere kunder om dette. 

Dagens kjøle- og kuldemøbler inneholder ikke de samme miljøfarlige kjølemediene som før. Da skal de heller ikke belastes med et miljøgebyr som er tilpasset miljøsanering av miljøfarlige gasser. Typisk kan et kuldemøbel i dag kobles til et eksternt kjøleanlegg, hvilket betyr at selve produktet ikke inneholder miljøfarlige kuldemedier.

Grete Astad i selskapet Tollkonsult har bistått Kelvin AS i søknaden om bindende klassifisering for kjøledisker som ikke inneholder de miljøfarlige gassene. NORSIRKs kunde Kelvin er nå vår første kunden med bindende tollklassifisering - som igjen innebærer at Kelvin belastes med et riktig miljøgebyr.

-Miljøgebyret på en del av produktene våre har gått bra ned, sier en fornøyd teknisk sjef, Jørgen Skrikestad, i Kelvin.

Hege Skodje, KAM i NORSIRK, håper flere vil benytte seg av muligheten til å søke om bindende klassifisering av kuldemøbler. -De av kundene våre som setter produkter på markedet som ikke benytter de miljøfarlige kjølemediene skal heller ikke betale for dette. Derfor oppfordrer jeg flere til å gjøre som Kelvin har gjort – for å få rett kostnad forbundet med rett produkt, sier Skodje.

Regelverket fra EU om produsentansvar er klart og tydelig på at «polluter pay» skal gjelde. Det er også bakgrunnen for at miljøgebyrene på kuldemøbler differensieres. Produkter som krever særskilt behandling, særskilt logistikk eller særskilte sikkerhetstiltak, skal ha et miljøgebyr som dekker denne kostnaden. Nå som flere og flere store kjøledisker kobles direkte på eksisterende kjøleanlegg, vil det være riktig å søke om bindende klassifisering av disse produktene.

Ta kontakt med NORSIRK for mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å få på plass en bindende klassifisering, eller ta kontakt med Grete Astad i Tollkonsult.

FAKTA:

R11 (triklorfluormetan) og R12 (diklorfluormetan) er gasser som tidligere ble brukt i kuldemøbler, og som er svært skadelige for blant annet ozonlaget. Eldre kuldemøbler som fortsatt har slike gasser blir tappet for disse, og så blir gassene destruerte. Bildet viser gassflasker med farlige gasser som skal destrueres.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby