Du er her: Hjem / / Krav til innsamling og måloppnåelse  - innspill til Høyre om lokale klimatiltak
Krav til innsamling og måloppnåelse - innspill til Høyre om lokale klimatiltak

Krav til innsamling og måloppnåelse  - innspill til Høyre om lokale klimatiltak

Materialgjenvinning gir betydelige klimagevinster, derfor må det stilles krav om måloppnåelse fra myndighetene på områder hvor det i dag henger svært lave frukter – samt at det må tilrettelegges for måloppnåelse på andre områder. Norsirk har vært hos Høyre og gitt innspill til hva vi mener er viktige tiltak som kan gi lokale klimagevinster rundt om i Norge. 

Krav om måloppnåelse

Plastemballasje er en utfordring, både forsøplingsmessig og når det gjelder materialgjenvinning. Men dessverre er det slik at grunnen til at ikke materialgjenvinningsmålene nås er et  spørsmål om kostander. Det burde (!) ikke være saken, siden det er produsentansvar og forurenser-betaler-prinsippet som skal ligge til grunn.

Norsirk er relativt fersk i plastemballasjeverdenen – men likevel er vi det eneste returselskapet som er compliant – som altså leverer over kravet på 30% materialgjenvinning. Grunnen til at vi leverer over myndighetenes krav er fordi vi også samler inn over 100% av det som våre kunder setter på markedet – hvilket vi også tar betalt for. Det bør være et minimum av oppfølging fra norske miljømyndigheter at man 1. oppnår compliance og 2 samler inn de mengdene som man tar betalt for. Plastemballasje som brennes sammen med restavfall istedenfor at den blir materialgjenvunnet er det motsatte av et klimatiltak.

Tilrettelegging

Produsentansvar må på plass på all plast. Forurenser må betale. For hvorfor skal ikke produsenter av hagemøbler i plast betale kostnadene og følge prinsippet om «polluter pay»? Det som kalles gjenvinningsstasjonsplast er et problem for alle kommuner i hele landet, og består av blant annet akebrett, snøskuffer, presenninger, vaskebøtter og søppelbøtter, hagemøbler og plastleker. Vi omgir oss med svært mange produkter av plast – som ikke er en del av en produsentansvarsordning - og dermed er disse produktene fritt frem å sette på markedet uten at det påløper kostnader med avfallshåndtering i etterkant. Det er det på tide at kommer. Sett derfor krav om produsentansvar og materialgjenvinning også på disse produktene - det er et klimatiltak.

Mye bra fra naturvernorganisasjonene

Norsirk har også skrevet under rapporten FRA STRATEGI TIL HANDLING som er laget av WWF,  Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender – som krever at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling og -forurensning. Flere av forslagene i rapporten – selv om den handler om forsøpling og forurensing – vil få klimagevinster dersom de tas til etterretning.  Plasten som forsøpler og forurenser må jo materialgjenvinnes, og klimagevinstene ved materialgjenvinning av plast er betydelige.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby