Du er her: Hjem / / Knallbra tall!
Knallbra tall!

Knallbra tall!

Norsirk har plassert seg godt i løypa for å nå EUs gjenvinningsmål, når selskapet i 2020 oppnådde en materialgjenvinningsgrad på plastemballasje på hele 50 %

Norsirk startet operativ drift av innsamling og gjenvinning av emballasje 1.1.2020, og er svært fornøyde med resultatene etter ett års drift, både når det gjelder tilvekst av kunder (produsenter), avtaler med kommuner/IKS’er - og ikke minst gjenvinningstallene.

-Vi visste det ville bli krevende å starte opp med produsentansvar for emballasje, men dyktige ansatte på laget og ikke minst gode samarbeidspartnere nedstrøms, har sørget for svært gode resultater for Norsirk i 2020, smiler direktør Stig Ervik i Norsirk. Han understreker også at konkurranse er sunt i alle markeder, og viser til Norsirks gjenvinningsresultater som et argument for akkurat det.

Husholdningsplasten samles inn fra nord til sør – og i hovedstaden med

Norsirk sørger i dag for innsamling og gjenvinning av emballasjeplast fra husholdningene fra blant andre Oslo, Grenland, Mandal og Øst-Finnmark. Det er særlig husholdningsplastemballasje det er utfordrende å få gjenvunnet i dagens marked. Årsakene er at kvaliteten på det som kildesorteres varierer, og at det er lite etterspørsel etter denne type plast i markedet for gjenvunnet plast.

Av det som fysisk ble samlet inn, ble hele 42 % materialgjenvunnet gjennom Norsirks returselskap i 2020. De resterende 58% består av forurensinger, fukt, ikke gjenvinnbar plastemballasje og feilsorteringer.

Stolt fagsjef

-Vi er enormt fornøyde og stolte av å kunne rapportere en så høy gjenvinningsgrad tilbake til kundene våre og til kommunene hvor vi henter inn husholdningsplast, sier fagsjef for emballasjeteamet i Norsirk, Eva Maritdatter. Hun påpeker at med nytt målepunkt for når materialgjenvinning skal rapporteres, har det vært mye kommunikasjon med behandlerne av avfallet. - Tallene vi kan rapportere tilbake er bedre enn vi hadde håpet på, og som en nykommer i markedet så er det å nå offentliggjøre tallene våre svært tilfredsstillende, smiler fagsjefen.

Solid svensk samarbeidspartner

Sorteringsanlegget Swerec, som sorterer husholdningsplasten Norsirk samler inn, ligger lokalisert midt i Sverige. På grunn av pandemien har ikke Norsirk kunne besøke selskapet det siste året. - Vi skal over og se på anlegget igjen så snart det tillates, forteller emballasjesjef Eva Maritdatter. Hun har allerede lovet samarbeidskommunene på husholdningsplast å bli med for selv å se hva som skjer med det som kildesorteres. – Det er viktig for oss å være transparente med avtalekommunene våre, slik at de også kan se og lære hva som må til for at vi får mer og bedre kildesortert plast til gjenvinning, påpeker fagsjefen.

Ansvarsfulle produsenter

Norsirks kunder (produsenter) tok et utvidet ansvar for emballasjeplast i 2020. Gratispassasjerer i systemet, importører som ikke er omfattet av forskriftskravet samt netthandelsaktører som ikke betaler for innsamling av emballasje, sørger for at det settes mer emballasje på det norske markedet, enn det som det er betalt for. Derfor ble Norsirks innsamlingsgrad for plastemballasje i 2020 på 105 %. Returselskapet har på vegne av egne kunder samlet inn mer emballasje enn kundene har satt på markedet.

Paradokser i bransjen

Stig Ervik, direktør i Norsirk, håper også produsentene vil se mer på innsamlingsgrad når produsentansvar på emballasje er oppe til diskusjon. -Jeg mener helt klart at når Norsirk, et nyoppstartet selskap på dette markedet, samler inn over 100 % imens andre ligger på ca 50 %, så er det noe å tenke over for en seriøs produsent. Ervik påpeker også at Norsirk ikke har noen produsenter av typiske dagligvarer som kunder, og likevel samler Norsirk alene inn all husholdningsplastemballasje i Oslo. -Det er jo et paradoks at kjente matvaremerkevarer  betaler for innsamling og gjenvinning av emballasje i hele landet, men i Norges mest folkerike kommune har de ingen innsamling og gjenvinning av husholdningsplast, avslutter direktøren i Norsirk.

For mer informasjon eller spørsmål kontakt administrerende direktør Stig Ervik (stig@norsirk.no/907 70 700) eller kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby (guro@norsirk.no / 99 500 518)

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby