Du er her: Hjem / / Jo høyere metallpriser, desto mer svinn
Jo høyere metallpriser, desto mer svinn

Jo høyere metallpriser, desto mer svinn

Norsirks styreformann, Bjørn Stordrange, har i et innlegg i Dagens Næringsliv den 6. juli påpekt at det må lovendringer til for å komme i mål med strategien for norsk sirkulærøkonomi.

Vi har erfaringer med retur av avfall, særlig elektrisk og elektronisk avfall, gjennom mer enn 20 år. En erfaring er at jo høyere råvare- og metallpriser blir i markedet (som nå), desto mer øker svinnet i retursystemet. Det stjeles og eksporteres mye avfall fra norske mottak. Dette erkjennes også av regjeringen, jf. strategidokumentet s. 40–41. Denne ulovlige virksomheten ødelegger for alle seriøse aktører.

Men regjeringen tar ikke til orde for det mest effektive tiltak mot slikt svinn, som beskrives som alvorlig miljøkriminalitet. Svinnet kan motvirkes ved å innføre en plikt for avfallsbesitteren til å levere avfallet til et godkjent returselskap eller et mottak som returselskapet har ansvar for. Motstanden mot å innføre en slik regel ligger øyensynlig i at det vil kreve en lovendring i forurensningsloven.

Dette er et underlig syn. Det er loven som skal styre utviklingen, ikke hindre en riktig og viktig reform.

Hele saken i DN kan leses ved å følge denne lenken: https://www.dn.no/innlegg/innlegg-strategien-om-sirkularokonomi-ma-omfatte-lovendringer/2-1-1035156

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby