Du er her: Hjem / / Hvordan finne de sjeldne jordartsmetallene vi skal gjenvinne mer av?
Hvordan finne de sjeldne jordartsmetallene vi skal gjenvinne mer av?

Hvordan finne de sjeldne jordartsmetallene vi skal gjenvinne mer av?

Supermagneten neodym er et grunnstoff Norsirk allerede i 2012 hadde et FOU-prosjekt på. Sammen med våre samarbeidspartnere, Stena Recyling og Sintef, ønsket Norsirk å finne en løsning for gjenvinning av supermagnetene – og det klarte man. Videre oppskalering fra prosjekt til implementering i industrielle behandlingsprosesser fikk man derimot ikke helt til.
Reward prosjektet søker å finne en løsning på mye av det som stoppet oss vedrørende neodym-prosjektet, slik at bransjen får koblet leddene i verdikjedene sammen og behandlingsanleggene får bedre forutsetninger til å finne frem til produktene som inneholder sjeldne jordartsmetaller. Dette er viktig for Europa, å kunne sikre seg disse metallene i egen regi fremfor import fra andre deler av verden, noe som også gjenspeiles i krav som kommer og har allerede kommet fra EU.

Critical Raw Materials Act

EU peker på viktigheten av å materialgjenvinne kritiske og strategiske materialer i sin Critical Raw Materials Act som kom i sommer. Sjeldne jordarter, gruppen neodym hører til under, er en av grunnstoffene som både er kritisk og strategisk viktig for EU. Og viktigst for Norsirk – neodym og andre strategiske og kritiske råmaterialer beskrevet i CRM Act finnes i EE-avfallet vi samler inn.

Bakgrunnen for at EU har vedtatt en «act» om råmaterialer handler i stor grad om det grønne skiftet, hvor EU på grunn av klimaendringene skal gå bort fra fossil energi og over til fornybar. For å lykkes med fornybar-satsingen må man ha tilgang på endel råmaterialer – og disse er beskrevet i CRM act.

I tillegg til det grønne skiftet med oppladbare batterier, solcellepaneler, vindturbiner osv, handler tilgangen til disse råmaterialene også om verdikjeder i industrien, i teknologiutvikling og forsvar. I verden i dag er det i slik at det er Kina som er i besittelse av de aller fleste råmaterialene beskrevet i CRM act, hvilket er forklaringen på hvorfor EU kommer med et slikt dokument.

Reward – prosjektet

Både Norsirk, andre returselskaper, gjenvinnere, kommuner og forskningsinstitutter ser nødvendigheten av å gjenvinne flere av de kritiske og strategiske råmaterialene fra EE-avfallet. Derfor har en større gruppe gått sammen og søkt forskningsrådet om midler – og fikk hele 70 millioner til å se på blant annet hvilke kritiske råmaterialer som finnes hvor i EE-avfallet – og hvordan de kan gjenvinnes. Mer om prosjektet finne ved å følge denne lenken (Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow – NILU).

Mer informasjon om funnene i prosjektet – presenteres etter hvert som arbeidet i gruppa skrider frem.  Medlemmene i gruppa består av: NILU, Universitetet i Oslo, UNITAR, NGI, Stena Recycling, European Recycling Platform, Sirkula, Trondheim Renholdsverk, NG, Sonitor og Norsirk.

 

Ønsker du å abonnere på nyhetsbrev fra Norsirk for å få med deg flere slike saker? Følg lenka her og meld deg på.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby