Du er her: Hjem / / Packaging waste and sustainability forum: Hva kan vi vente oss av PPWR - og er bransjen klar?
Packaging waste and sustainability forum: Hva kan vi vente oss av PPWR - og er bransjen klar?

Packaging waste and sustainability forum: Hva kan vi vente oss av PPWR - og er bransjen klar?

Bransjen er positiv til mange aspekter i den nylig vedtatte emballasjeforordningen (PPWR), en forordning som også vil gjelde oss i Norge. Samtidig var det bekymringer for hvordan dette skal fungere i praksis som dominerte diskusjonene på forumet.

Cecilie Lindvall Wendelboe, bærekraftsrådgiver hos Norsirk, deler innsikt fra møtet i Brüssel før påske.

Tre dager i Brüssel sammen med emballasjeprodusenter, produsentansvarsselskap fra hele Europa, representanter fra EU-kommisjonen og andre bransjeaktører ga oppdatert kunnskap på emballasje og trendene i bransjen. Men viktigst av alt, en solid pekepinn på hva vi kan vente oss av den nye EU- forordningen, som vil skape store endringer for produsenter og bransjeaktører de kommende årene.

Selv om endelig dokument av PPWR ikke formelt godkjennes før senere i vår, så er den siste behandlingen regnet som en formalitet, og innholdet fra vedtaket i mars forventes å være endelig versjon. Vi vet derfor allerede nå hva emballasjeprodusentene har i vente.


Ombruksemballasje – bekymring og muligheter

Det var en felles erkjennelse blant alle deltakere på forumet, at handling er nødvendig for å flytte bransjen i en mer bærekraftig retning, og i stor grad var det positivitet rundt PPWR. Et felles rammeverk vil skape mer harmonisering mellom medlemslandene – og likere vilkår for aktørene i markedet. Forordningen er omfattende, med blant annet ambisiøse mål på reduksjon, gjenvinningsmål og ikke minst mål for økt andel ombruksemballasje. Sistnevnte har skapt mye debatt og forhandlinger gjennom EU- behandlingen, og endte etter siste vedtaksrunde med et lavere prosentmål enn hva det opprinnelige utkastet foreslo. Men, det vil likevel kreve betydelig endring for produsentene.

Under forumet ble det uttrykt stor bekymring for realismen i ombruksmålet. Hvordan skal dette oppnås i praksis? Økt transportbehov, krevende logistikk og bekymring for markedsføringsfunksjonen som etiketter spiller for dagens emballasje, var blant faktorene som ble løftet og drøftet. Likevel, deltakerne fikk også presentert mange ombruksløsninger, -systemer og -tilbydere som er etablert i markedet og allerede opererer i en noe større skala. Disse var i stor grad fokusert på transportemballasje, men de viste at det finnes løsninger, selv om innføring av disse vil kreve endringer. Det er også gjort flere studier på hva som må til på systemnivå for å få til vellykkede løsninger som vil gi både myndigheter og bransjeaktører verktøy i omstillingen. En av de store studiene som ble presentert er gjort av Ellen MacArthur Foundation og Eunomia med flere* (kan leses via lenke nederst i artikkelen).

 

Hvordan skal kravene i forordningen håndheves?

Spørsmålet som fikk mest fokus gjennom forumet kunne verken representantene fra EU-kommisjonen eller bransjeaktører svare på, og det løftes som en av de største utfordringene med PPWR-implementeringen. Lik håndheving på tvers av medlemslandene og klarhet i kriterier og dokumentasjonskrav er avgjørende, noe kommisjonsmedlemmene fikk tydelig tilbakemelding på at må klargjøres. Det er også områder i forordningen som vil kreve endring i dagens produsentansvarsordning i enkelte medlemsland, og for noen områder i forordningen er det fortsatt uklart hvem sitt ansvar det vil være i praksis. Diskusjonene har her blant annet gått på hvorvidt gjenvinningsmålene skal baseres på produksjonstall på emballasje eller mengde satt på markedet, hvor Norge opererer etter siste beregningsgrunnlag, samt hvem som vil bli ansvarlig for å rapportere på gjenvinningskapasitet da dette ikke er noe som faller inn under dagens produsentansvarsordning.


Hvordan bør norske produsenter forholde seg til PPWR i dag?

Selv om det er snakk om år før PPWR trer i kraft, og detaljene nok vil bli mer klare, så er det ingen grunn til å sitte stille i båten den kommende tiden. De store linjene foreligger. Urokkelig krav til reduksjon, tomromsraten skal ned, krav til emballasjedesign er skissert, økning i bruk av ombruksemballasje er fastsatt og innblandingskrav av sekundær (gjenvunnet) materiale kommer. Å allerede nå begynne å planlegge produksjonen og verdikjedene for å være rustet til å imøtekomme kravene i forordningen, gjør at du som produsent får bedre tid til en kvalitetsbasert omstillingsprosess.

I tillegg jobbes det med felles europeisk merkeordning for emballasje, og konklusjonen publiseres om et drøyt år. Her er det signaler per nå om at den med stor sannsynlighet vil være mer eller mindre lik den vi har innført i Norden. Det er godt nytt for norske produsenter, som allerede er godt i gang med riktig merking av sin emballasje.

_____

Vi i Norsirk fortsetter å følge denne prosessen tett, slik at vi også framover kan tilby deg som produsent oppdatert og kunnskapsbasert hjelp på emballasje. Har du spørsmål om emballasje eller produsentansvar? Kontakt oss her: https://norsirk.no/om-oss/kontakt/

 

*Ellen MacArthur Foundation, «Unlocking a reuse revolution: scaling returnable packaging»: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/scaling-returnable-packaging/overview

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby