Du er her: Hjem / / Homesourcing og råvaretilgang
Homesourcing og råvaretilgang

Homesourcing og råvaretilgang

Det meste som produseres som trenger strøm eller batterier for å virke, har i mange år vært laget i Asia. Nå melder norske medier om at trenden snur – homesourcing istedenfor outsourcing.

Teknisk Ukeblad skriver blant andre denne uken om Norautron i Horten og deres produksjon av høyteknologiske produkter her i Norge. Argumentene for innenlands produksjon er flere: totalkost kontra enhetskost, kommunikasjon i utviklingsfasen, nærhet til produksjonslinjer og tidsaspektet! Robotisering og automatisering av norsk industri gjør også Norge konkurransedyktig sammenlignet med tradisjonelle lavkost-produksjonsland som eksempelvis Kina. Hvis bildet stemmer, vil flere elektronikkprodusenter i Europa nødvendigvis innebære større etterspørsel etter råvarer. Betydningen av at elektrisk og elektronisk avfall forblir i EU, deretter prosesseres og gjøres tilgjengelig for salg i EU som sekundære råvarer, vil bli viktigere. Nettopp tilgjengeliggjøring av råvarer har vært på agendaen i Brussel i flere år. EUs Raw Materials Initiative har nettopp hatt som viktigste fokus å sikre at særlige kritiske råvarer er tilgjengelige for produksjon innen EU. Med flere og flere produksjonsbedrifter som flytter «hjem» fra Asia til Europa med sin produksjon, blir EUs initiativ og råvaretilgang et premiss for å lykkes. Elektrisk og elektronisk avfall er en viktig kilde til nye råvarer. Produksjon av nytt metall fra EE-avfall er svært mye bedre for klimaet enn tradisjonell gruvedrift. Hvert år kasseres i underkant av 10 millioner tonn med EE-avfall i Europa. Med Elreturs gjenvinningsgrad på 97,5 % ligger det store potensialer i EE-avfallet. Ved riktig gjenvinning av EE-avfall vil man kunne hente ut flere av metallene som står på EUs liste over spesielt kritiske råvarer. Den ulovlige eksporten fra EU innebærer at 1,3 millioner tonn av råvarematerialet forsvinner hvert år (www.cwitproject.eu). Det bør det gjøres noe med. Når produksjonen av nye EE-produkter og dermed også etterspørselen råvarer øker i Europa, burde det få konsekvenser for de ulovlige avfallsstrømmene til Afrika og Asia. Tilbud og etterspørsel gjelder også (spesielt) på de ulovlige markedene. Homesourcing av produksjon kan bidra til å minske den ulovlige eksporten – og det vil være bra!

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby