Du er her: Hjem / / Hvem hjelper deg å ta de riktige valgene?
Hvem hjelper deg å ta de riktige valgene?

Hvem hjelper deg å ta de riktige valgene?

Hva trenger din bedrift for å ivareta livsløpet til de elektriske produktene du benytter? I NORSIRK påstår vi at du trenger noen med kompetanse innen svært mange områder! Ved kassering av elektriske produkter skal norsk lovverk følges – hvilket innebærer en problemstilling de færreste har kompetanse til å mene noe om: skal man benytte seg av et godkjent returselskap eller gå rett til en «skraphandler»?

Sikring og sletting av data er et annet tema som man bør (må) ta stilling til – hvor mye sikring og sletting er nødvendig? Hvilken standard skal man legge seg på – sletting av all data eller fysisk ødeleggelse av produktene?

Dokumentasjon på at alt er gjort riktig – både av hensyn til lovverket, av hensyn til egne sertifiseringer, for å kunne rapportere til eventuelle mor-selskaper og være i samsvar med deres krav – hvordan sikrer man at alt dette ivaretas?

En annen problemstilling som også skal hensyntas er om de elektriske produktene skal kasseres eller videreselges til gjenbruk som funksjonelle produkter? Er noen i bedriften stand til å ta kvalifiserte valg om dette? Og innehar vedkommende nok informasjon om ettermarkedet – slik at beste løsninger velges? Eksempelvis er komponentgjenbruk som er noe en bedrift bør ta stilling til – dersom de ikke ønsker at eksempelvis en hel produksjonslinje skal selges og gjenbrukes som en helhet. Rustfritt stål og andre metaller har også en positiv verdi, noe som bedriftene ofte ikke er klar over, og da er spørsmålet hvem skal bidra til at din bedrift tar de riktige valgene ved kassering av elektriske og elektroniske produkter? NORSIRK har rigget seg for å bli denne partneren. Vi ivaretar produsentansvaret på vegne av våre kunder – produsenter og importører. Men det er mange som ikke faller inn under produsentansvarsordningen som kan ha behov for våre tjenester. Bredden vi har i tilbudet til kundene våre strekker seg helt fra rådgivning i avfallsspørsmål, planlegging og utføring av logistikktjenester, sletting av data, reparering av produkter, kunnskap om eksport og ikke minst gjenvinning. Vi tror flere og flere bedrifter i det norske markedet trenger den ekspertisen et produsentansvarsselskap tilbyr, for å sikre bedriftens verdier, bedriftens merkevare og ivaretagelse av bedriftens samfunnsansvar. Problemstillingene man møter i dag ved kassering av EE-materialer er så mange og forskjellige – at det kan ikke forventes at en bedrift selv sitter på denne kompetansen. Og der er det NORSIRK kommer inn i bildet.

  • Vi kjenner det norske lovverket som omhandler elektrisk og elektronisk avfall og gjenvinner i samsvar med dette
  • Vi bistår kundene våre for at de skal ta de rette valgene når EE-produkter skal kasseres
  • Vi kjenner ettermarkedet - og kan derfor bidra til at kostnadene ved avfallshåndtering blir mindre, eller at det blir plussverdier
  • Alle våre kunder har mulighet til å få et Co2-regnskap og informasjon derifra kan benyttes i selskapets miljørapportering
  • Vi kan dokumentere prosessen og rapporterer på fysisk gjenvinning
  • Ved behov for sletting sørger vi for sikker håndtering og utføring gjennom datterselskapet vårt (www.ad.no)
  • Logistikken ordnes av oss – for å gjøre våre kunders hverdag enklere
Trenger du noen å diskutere bærekraft og håndtering av ditt EE-materiale med - ring på 4000 4201 eller send en e-post til adm@elretur.no

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby