Du er her: Hjem / / Gjenvinning av EE-avfall sparer CO2
Gjenvinning av EE-avfall sparer CO2

Gjenvinning av EE-avfall sparer CO2

God avfallshåndtering reduserer klimautslipp. Gjennom å gjenvinne EE-avfall samlet inn gjennom produsentansvarsordningene i Norge - spares betydelige mengder med CO2.

I 2015 ble det satt en ikke ubetydelig gjenvinningsrekord i Norge. Hele 97,5 prosent av det elektriske avfallet i Norge blir gjenvunnet. Aldri tidligere har bransjen levert et så høyt gjenvinningstall.

– Dette er en verdensrekord i gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter. Gjenvinningsbransjen og Norges befolkning kan være stolte av å oppnå en så høy gjenvinningsgrad av EE-avfall, sier Guro K. Husby i Elretur, et returselskap for EE-avfall. - Vi skal også være stolte av hvor viktig vår bransje er for besparelsen av CO2-utslipp, fortsetter Kjørsvik Husby, for produsentansvarsordningene vi er en del av - gir svært store klimagevinster.

Utregninger fra Østfoldforskning viser at gjenvinning av råvarer fra elektrisk og elektronisk avfall er svært positivt for klimaet. I 2015 sparte returordningene i Norge atmosfæren for over 437 000 tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenlikning var den samlede reduksjonen i norske CO2-utslipp på 400 000 tonn fra 2013 til 2014.

– I en verden der vi blir flere og flere mennesker, må vi bruke ressursene våre bedre. Vår oppgave er å bidra til at EE-avfallet blir til nye råvarer som kan føres tilbake til produksjon av nye produkter. I stedet for å hente ut sjeldne metaller fra regnskogen er det mye bedre å bruke gjenvunnet materiale fra EE-avfall. I tillegg er det et klimatiltak som har stor effekt, sier Husby.

Det som tidligere ble sett på som en skrapmetall-bransje er nå blitt en viktig brikke for å utnytte ressursene i elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Ifølge Kjørsvik Husby hadde den positive utviklingen ikke vært mulig uten høy innsamling fra bedrifter og innbyggere.

– Gjennom det gode samarbeidet med norske produsenter og importører sørger vi for at råvarene i avfallet kan bli brukt i nye produkter. Norske bedrifters produsentansvar er sirkulærøkonomi i praksis, sier Kjørsvik Husby.

Tall fra EE-registeret viser at nordmenn i gjennomsnitt leverte inn 28 kg EE-avfall i 2015. Hele 97,5 prosent ble gjenvunnet. Av denne mengden har 84,7 prosent gått til enten gjenbruk eller materialgjenvinning. Elretur samler inn EE-avfall fra innsamlingssteder over hele landet på vegne av sine kunder. Ifølge Husby er gjenvinningstallene et resultat av langsiktig fokus på forskning og utvikling.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby