Du er her: Hjem / / Forskrift på produsentansvar for emballasje trer i kraft 1.9.2017
Forskrift på produsentansvar for emballasje trer i kraft 1.9.2017

Forskrift på produsentansvar for emballasje trer i kraft 1.9.2017

Miljødirektoratet melder nå at produsentansvaret for emballasje implementeres i Avfallsforskriften allerede fra 1.9. 2017. Det innebærer at alle som importerer eller i Norge produserer mer enn 1000 kg av en emballasjetype pr år, skal finansiere innsamling, sortering og materialgjenvinning av emballasje.

Konkurranse på like vilkår Stig Ervik, direktør i NORSIRK, er glad for at produsentansvaret trer i kraft. -Dette betyr at konkurransen blir lik for alle aktører som opererer i dette markedet. Bransjeavtalen som tidligere har regulert dette produsentansvaret har nå utspilt sin rolle, og alle selskaper som ønsker å kunne tilby kunder å ta produsentansvar for emballasje, skal gjennom en myndighetsgodkjenning, og slipper å basere seg på tidligere bransjeavtaler. Det innebærer at konkurransen nå skjer på like vilkår med klare føringer som ligger i en forskriftstekst, hvilket vi er svært glad for, sier Ervik.

Blitt hørt i høringen Klima- og miljøverndepartementet har gjort presiseringer i forskriftsteksten etter at den var på høring. – I det første høringsutkastet var det med noen uheldige bestemmelser om eierskap og styresammensetning i returselskaper som ønsket å drive med produsentansvar for emballasje, påpeker Ervik. - I NORSIRK reagerte vi på dette; at en forskrift skulle definere hvem som skulle sitte i styret og at utbytte ikke kunne utbetales. Å legge begrensinger på eierskap og businessen hører ikke hjemme i noen norsk forskriftstekst fra 2017, påpeker direktøren i NORSIRK. Han fortsetter; -Konkurransetilsynet ha vært klare i sine anbefalinger. Konkurranse er viktig i avfallsbransjen, og det ville vært bakstreversk å legge konkurransebegrensninger inn en forskriftstekst, påpeker Ervik. Han er godt fornøyd med at argumentene fra NORSIRK på dette området er blitt hørt, og at disse elementene er fjernet fra forskriftsteksten som nå kan leses på Lovdata.

Slutt på gratispassasjerer Fra NORSIRK begynte å tilby sine egne kunder å ta produsentansvar på emballasje, har et hovedargument vært å komme gratispassasjerproblematikken til livs. Når forskriften trer i kraft 1.9.2017, må alle som importerer produkter med emballasje være med og betale for riktig håndtering av emballasje. Siste frist for å ta ansvaret ifølge forskriften er 1.1.18.

Emballasjemerket Grønt Punkt utspilt sin rolle Med en forskrift på plass, som krever at alle tar sitt miljøansvar for emballasjen, har også emballasjemerket Grønt Punkt utspilt sin rolle. -Et merke på emballasjen som ikke sier noen ting annet enn at det er betalt for at emballasjen skal håndteres riktig, er utdatert når vi får et produsentansvar i Avfallsforskriften, sier Ervik. -Nå skal alle med, og dermed er dette merket overflødig. Ervik viser til andre land i EU hvor denne diskusjonen også er tatt.

Elektronikkbransjen vil ha miljømerking Jan Røsholm, direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, ser heller ikke poenget med emballasjemerket Grønt Punkt. -Når alle er lovpålagt det samme ansvaret, ser vi i Elektronikkbransjen ikke hensikten med dette merket lengre. Fokus fremover må heller være å ha miljøvennlig emballasje, satse på emballasjeoptimering og benytte eksempelvis Svanemerket. Det er miljømerking på emballasjen som nå blir viktig – ikke hvorvidt du har betalt for produsentansvaret – når det likevel er en del av den norske Avfallsforskriften, avslutter Røsholm.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby