Du er her: Hjem / / Forhandlers ansvar og plikter
Forhandlers ansvar og plikter

Forhandlers ansvar og plikter

En større norsk forhandler trues med å bli politianmeldt av Norges Miljøvernforbund fordi de ikke sørger for å håndtere EE-avfallet på en god måte. Det påpekes i Romerikes Blad, som skriver om saken, at avfallet ikke ikke godt nok sikret mot tyver og det ryddes ikke nok på området, så avfallet blir også et forsøplingsproblem.

Hva er så forhandleres plikter? Og hvor vanskelig er det å overholde disse pliktene? Stig Ervik, daglig leder i NORSIRK, applauderte høyt da et kjøpesenter på Sunnmøre politianmeldte tyvene som forsynte seg av EE-avfallet . Historier fra andre butikker der det er blitt benyttet skjærebrenner for å ta seg inn i lukkede konteinere for å få tak i EE-avfall er en utfodring. Det er ikke bare enkelt å være butikk som har et stort mottak av EE-avfall. Men, pliktene ligger der allikevel – og alle som har en mottaksplikt – må ta inn over seg at det er deres ansvar å følge forskriftens krav til mottak (i tillegg kommer også informasjonsplikten).

Forskriften sier dette om forhandleres plikter:

II. Plikter for forhandler
  • 1-4. Plikt til å ta imot EE-avfall
Forhandler skal ta EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. (…)
  • 1-5. Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall
Forhandler skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Forhandler skal iverksette tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall. Det skal være et tilbud om at EE-avfall som kan inneholde sensitive data kan oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring.
Kjente utfordringer Det er ikke noe nytt at det stjeles fra avfallsmottakene hos forhandlerne, og Miljødirektoratet er godt kjent med problemstillingen. Hvordan utfordringene med stjeling skal løses, har ikke Miljødirektoratet noen gode svar på, ifølge dagens oppslag om forhandleren på Lørenskog.

– I forskriften står det at forhandlerne skal sikre avfall mot tyveri. Det er en ganske rund tekst, og det er fordi å sikre avfall mot tyveri innebærer forskjellige tiltak fra sted til sted, avhengig av hvor sentralt det er og størrelse på butikken, sier Ole Thomas Thommessen i Miljødirektoratet til Romerikes Blad.

Rydd NORSIRKs kommunikasjonsdirektør, Guro Kjørsvik Husby, har fått tilbakemeldinger fra andre forhandlere som går på at å holde det ryddig på uteområde, og frakte burene med småelektronikk innendørs ved stengetid, har ført til færre tyverier og mindre rot. -Vi har hørt fra flere forhandlere at nettopp dette med orden har bidratt til at det ser mindre ut som en avfallsplass – og mer ut som en lagerplass. Da virker det som om terskelen for å forsyne seg er høyere, og det kan jo være noe å ta med seg når man planlegger for mottak av EE-avfall utenfor butikken sin, sier Kjørsvik Husby.

Miljødirektoratet og sikring Ole T. Thommesen fra Miljødirektoratet påpeker i Romerikes Blad at reglene er enda strengere når det gjelder sikring av elektronikkavfall med minne. – Dette skal være helt avlåst, da personlige bilder og data kan komme på avveie om det blir stjålet. På denne fronten har jeg inntrykk av at det har skjedd mye de siste årene.

Sikkert mottak Selskapet AD (Alternativ Data) har allerede levert sikre løsninger til flere butikker som er opptatt av Avfallsforskriften og oppfyllelse av lovens krav. Geir Erik Lian, administrerende direktør i selskapet, understreker at det fortsatt er en lang vei å gå for å komme i mål med sikre løsninger de aller fleste steder, og påpeker samtidig at det er noen uklarheter i det som kommer fra Miljødirektoratet om sikring. -Det vi i AD er opptatt av er sisteleddssikkerheten – at produktene slettes 100% før de når gjenvinningsfasen. Avfallsforskriften legger opp til en ufullstendig sikringsprosess, og snakker kun om sikker oppbevaring. Hva skjer så i neste ledd? Det er viktig å håndtere risikoene under hele prosessen - det er det sisteleddssikkerhet handler om. Det mener jeg er en svakhet, og derfor har vi også utviklet tjenester til forhandlere, både i form av spesielle returbokser, men også sikker sletting på stedet, for å kunne ta sisteleddssikkerhet på alvor, sier Lian.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby