Du er her: Hjem / / Forbud mot flere stoffer
Forbud mot flere stoffer

Forbud mot flere stoffer

Miljødirektoratet har utvidet listen sin over forbudte stoffer fra nyttår. Et av stoffene kan finnes i elektronikk, og dermed kan det være produsenter i NORSIRKs kundekrets som blir berørt av forbudet. Miljødirektoratet skriver selv på egne nettsider: Flere miljøgifter fikk fra nyttår innpass i et av Norges dårligste selskap. Det er strålende nyheter for natur og miljø.

Det er en målsetting i Norge i dag at stoff som i negativ forstand kan påvirke helse og miljø, skal reduseres og forbys, og at utslipp fra slike skal stanses innen 2020. Det er ikke lenge til, og Miljødirektoratet har jobbet aktivt i mange år for å komme i mål med dette arbeidet.

NORISRIK er også opptatt av å være med på å ivareta helse og miljø for mennesker og dyr, og har derfor startet med egne kontroller av kondensatorer for å utelukke at nyere typer har den farlige miljøgiften PCB i seg. Mer om det prosjektet finnes her.

Stoffet som enkelte elektronikkprodusenter nå må slutte med er et fluorstoff som heter perfluorheksansulfonsyre (PFHxS). Foruten å finne det i elektronikk, kan det også finnes i blant annet i brannskum, maling, tepper, tekstiler, impregneringsmidler, og slippbelegg på kokekar.

De negative konsekvensene ved stoffet er at det mistenkes for å forstyrre hormonbalansen i dyr, og forsøk viser også atferdsendring som en konsekvens. Analyser viser at det i dag er en rekke dyr i polare strøk som har stoffet i seg: polartorsk, polarmåke, ringsel og isbjørn. PFHxS brytes ikke ned i miljøet.

Kilde: www.miljødirektoratet.no

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby