Du er her: Hjem / / Følg EU!
Følg EU!

Følg EU!

Norsirks klare oppfordring til Miljødirektoratet er å følge det som kommer fra EU av direktiver og forordninger. Og ikke minst - sørg for rask implementering i norsk lovverk. 

Svært mange av aktørene som skal ta produsentansvar for emballasje i Norge, operere også i andre europeiske land. Det vil være uhensiktsmessig om regelverket ikke er likt. En bedrift som i følge definisjonen fra EU er en fyller eller pakker  - eventuelt en manufacturer – må ha samme forpliktelsene i Norge som i EU, her må det ikke være mulig å tolke eller argumentere seg ut av norske produsentansvarsordninger.

Norsirk oppfordrer på det sterkeste til at Miljødirektoratet følger EU sine retningslinjer, og ikke på noen områder lager egne særnorske regelverk/definisjoner. Dette bør også gjelde for «grunnmodellen» for produsentansvar som direktoratet nå jobber med.

Ta gjerne kontakt med Norsirk dersom det er spørsmål om forslaget til ny emballasjeforordning. Den 24. mai 2023 inviterer vi til en hel dag med kurs om det som kommer fra EU, optimeringsarbeid og bærekraftig emballasje. Merk gjerne datoen allerede i kalenderen. Muligheter for påmelding kommer ila få uker.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby