Du er her: Hjem / / EUs bærekraftsdirektiv i regnskapsloven
EUs bærekraftsdirektiv i regnskapsloven

EUs bærekraftsdirektiv i regnskapsloven

Ellen Hambro, leder av Miljødirektoratet, og Per M. Kongsrud, leder av Finanstilsynet, har nylig skrevet en innsiktsfull kronikk publisert i Stavanger Aftenblad som kaster lys over en kommende transformasjon innen selskapsrapportering i Norge.

Kronikken ble publisert i Stavanger Aftenblad tidligere denne uken og den er vel verdt å lese, for dette medfører endring: "Innføringen av EUs bærekraftsdirektiv i regnskapsloven er en milepæl for selskapsrapportering. Bærekraft vil bli forankret i ledelse og styre, og rapporteringen vil revideres på lik linje med det finansielle regnskapet." Les kronikken på Miljødirektoratets hjemmesider.

Innføringen av EUs bærekraftsdirektiv i regnskapsloven er en milepæl for selskapsrapportering. Bærekraft vil bli forankret i ledelse og styre, og rapporteringen vil revideres på lik linje med det finansielle regnskapet. Rapporteringen skal omfatte bedriftenes verdikjede og dermed gi en helhetlig forståelse av hvordan bedriftene påvirker, og påvirkes av, bærekraft og klimaomstilling.

– Utdrag fra kronikken "Bærekraft må rapporteres" av Ellen Hambro & Per M. Kongsrud

- For å komme i mål med det grønne skiftet er dette et avgjørende, mener Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. Han påpeker at bedrifter nå må hensynta påvirkningen de har på sine omgivelser, og de må vurdere om klima- og miljøendringer også påvirker egen bedrift – det som heter å gjennomføre en «dobbel vesentlighetsanalyse».

- For oss som ivaretar bedrifters produsentansvar og håndterer innsamling og gjenvinning av svært mange forskjellige typer avfall, er det positivt at «bærekraft» inneholder både reduksjon av CO2 på overordnet nivå og samtidig på detaljnivå også handler om måloppnåelse av eksempelvis gjenvinningsgrader på plastemballasje, sier Ervik. Han mener det er til stor nytte at CSRD kommer og at det kommer standarder for hvordan dette skal rapporteres. 

Ervik påpeker at Norsirk er klar over at behovene for datainnsamling som bedriftene skal i gang med til sin bærekraftsrapportering vil bli utfordrende. - Compliance blir viktig, og vi skal sørge for dette er for våre kunder. Samtidig utvikler vi nå systemer for å dele data med kundene våre, data vi vet er viktig for rapporteringen i scope 3, sier Ervik, og nevner rapporten for Co2 besparelser som allerede tilgjengelig for alle Norsirks kunder.

 

parallax co2 nyhet mdir

Compliance blir viktig

Norsirk skal sørge for at kundene er compliant.
Vi utvikler nå systemer for å dele data med alle produsentansvarskundene våre.
Dette er snakk om data vi i Norsirk vet
er viktig for rapporteringen i scope 3.

 

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby