Du er her: Hjem / / EU-forbud mot grønnvasking vedtatt
EU-forbud mot grønnvasking vedtatt

EU-forbud mot grønnvasking vedtatt

Ingen kan lenger hevde om sine produkter at varen er «klimanøytral», «biologisk nedbrytbar» eller «miljøvennlig» uten konkrete og verifiserbare bevis for dette. Miljømerker som ikke er basert på godkjente sertifiseringsordninger eller etablert av offentlige myndigheter skal heller ikke lenger brukes.

Europaparlamentet vedtok direktivet som skal beskytte forbruker mot villedende markedsføring den 17. januar 2024, og medlemslandene i EU har nå to år på seg til å implementere de nye reglene.

Lær mer om kommende EU-regler på innsiktskurs om emballasje 9. april

Hjelpe forbrukerne til å ta bærekraftige valg
Bakgrunnen for forslaget kom i utgangpunktet fordi Europakommisjonen ønsket å legge til rette for at «forbrukerne skal være bedre informert om hvor lenge et produkt kan forventes å leve og om det kan repareres, enten det dreier seg om mobiltelefoner eller kjøkkenutstyr. De nye reglene vil også beskytte forbrukere bedre mot villedende handelspraksis i form av grønnvasking og førtidig produktsvikt».  (fra Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mai/forbrukermakt-i-det-gronne-skiftet/id2918420/)

Begrepsbruk viktig i fremtiden
For å komme i gang med riktig tankegang rundt det som blir den nye standarden på begrepsbruk, har vi samlet noen konkrete tips man kan gå gjennom og bruke som sjekkliste for egen markedsføring av produkter/emballasje:

  • Unngå vage ord som ‘miljøvennlig’, ‘grønn’, ‘klimapositiv’, ‘klimavennlig’, ‘øko’, ‘bra for miljøet’, ‘bedre for miljøet’, ‘bærekraftig’, ‘mer bærekraftig’, ‘karbonvennlig’

Bruk heller ‘5% mindre plast’, ‘redusert energiforbruk i produksjon med 5%’

  • Ved bruk av begrep som ‘klimanøytral’, ‘karbonnøytral’, ‘nullutslipp’, ‘fri for forurensning’, ‘resirkulert’

    Ha tilgjengelig dokumentasjon (f.eks. på web-siden) og konkretiser, f.eks. ‘20% resirkulert plast’, ‘100% bruk av fornybar energi i produksjon’.
  • Er produktet ‘resirkulerbar’, ‘komposterbar’, ‘bionedbrytbar’, eller ‘biobasert’?
    Ha dokumentasjon for dette og sørg for at det er relevant for landet det selges i. Selv om en type emballasje teoretisk er komposterbar, blir det ikke relevant for et land hvor infrastruktur for kompostering ikke finnes.

Kombiner merking med sorteringspiktogrammer for å fortelle hvor emballasje skal kastes og gi relevant informasjon til forbrukere. Ikke bruk påstander om noe som allerede er lovpålagt, om noe som ikke er bedre enn sammenlignbare produkter på markedet eller som ikke er aktuelt for et gitt land. Dette er villedende markedsføring.

Mer informasjon om lovverk fra EU som er relevante i årene som kommer får du på Norsirks innsiktskurs den 9. april. Mer om kurset og påmeldingsinformasjon finner du her:

Lær mer om kommende EU-regler på innsiktskurs om emballasje 9. april

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby