Du er her: Hjem / / Er dere «compliant» på informasjonsplikten?
Er dere «compliant» på informasjonsplikten?

Er dere «compliant» på informasjonsplikten?

Forhandlere, kommuner, returselskaper og produsenter har en lovpålagt plikt til å informere blant annet om at elektrisk og elektronisk avfall skal leveres inn til gjenvinning. Avfallsforskriften, som er underlagt Forurensingsloven, beskriver hva det skal informeres om – og til hvem.

Informasjonsdugnad i uke 41 I oktober hvert år, er den internasjonale dagen for EE-avfall. I den forbindelse ønsker Norsirk å utfordre alle med informasjonsplikt – og alle andre som ønsker å bidra – til en felles informasjonskampanje om at det er viktig å levere inn kasserte elektriske produkter til ombruk og gjenvinning.

En del av bærekraftsarbeidet I dag er bærekraftsrapportering på «alles» lepper – og det kommer til å vedvare med alle regelverksendringene vi står ovenfor. I flere år har Norsirk benyttet grafen nedenfor som et verktøy for å finne ut av hvor man er plassert i forhold til bærekraft eller ansvarligheten bedriften tar på seg. Å følge lovpålagte krav er å være compliant. Mange bedrifter har en plan om å bevege seg til høyre på grafen, men først må altså myndighetskravene etterleves.

Gjennom å delta med informasjon rundt den internasjonale EE-avfallsdagen, kan dere huke av for «compliance» på infoplikt. Last ned filmene på www.therecyclableadvert.com, legg filmene ut på egne nettsider, i egne sosiale kanaler og oppfordre egne ansatte til å like og dele – slik at budskapet når ut til flest mulig.

Hvorfor er det viktig? EE-avfall er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden – og alt for lite av det som produseres blir samlet inn og gjenvunnet på en god måte.

Det er også fortsatt mange som kaster EE-avfall i restavfallet – eller lagrer produkter som ikke brukes lengre. Disse burde bli solgt til ombruk eller levert til gjenvinning. Å lagre EE-produkter i de tusen hjem eller på kontoret støtter ikke opp under sirkulære kretsløp, noe verden er avhengig av.

 

Kjør innsamling på arbeidsplassen Kanskje kan dere oppfordre egne ansatte til å rydde hjemme og på kontoret den kommende uka? Norsirk-kunden Dell inviterte i fjor egne ansatte, alle på kontorbygget og i nabolaget til å levere kassert småelektornikk utenfor kontorlokalene sine i forbindelse med den internasjonale EE-avfallsdagen – og gjør det samme i år. Kanskje det kan være til inspirasjon for flere?

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby