Du er her: Hjem / / Treffes du av de nye endringene om produsentansvar?
Treffes du av de nye endringene om produsentansvar?

Treffes du av de nye endringene om produsentansvar?

Miljødirektoratet varsler store endringer for alle som importerer produkter med emballasje, og svært mange er ikke klar over de varslede forpliktelsene.

Importerer du matvarer, møbler, elektronikk, batterier, maskiner, grøntprodukter eller medisiner? Da treffes du av endringsforslaget om at alle som importerer emballasje (produkter med emballasje) skal ta produsentansvar for emballasjen som omslutter produktet som importeres.

Lær mer om kommende EU-regler på innsiktskurs om emballasje 9. april


I dagens forskrift er det en nedre grense for når en bedrift må ta produsentansvar for emballasje. Den er forslått endret, og det betyr at mange flere nå vil omfattes av produsentansvarsordningen for emballasje.

I dag behøver man ikke ta produsentansvar før man har importert over 1000 kilo emballasje (være seg glass, metall, papp, kartong, EPS, plast, drikkevareemballasje eller treemballasje) pr år. Miljødirektoratet sendte over sine anbefalinger om endringer i kapittel 6 og 7 i Avfallsforskriften til Miljødepartementet før jul. De foreslåtte endringene vil føre til at mange flere vil omfattes av produsentansvar på emballasje.

Det nye forslaget har ikke kommet på høring enda, men det er verdt å understreke at den foreslåtte endringen følger det som er foreslått i nytt emballasjedirektiv i EU, hvor minimumsgrensen er foreslått forkastet. Det er derfor sannsynlig at dette innføres.

Endringene forslått kommer etter en gjennomgang av alle produsentansvarsordningene på generelt grunnlag, hvor 3. delrapport har endringsforslag til kapittel 6 og 7. Mer om prosjektet om «videreutvikling av produsentansvar og om endringene foreslått kan leses på Miljødirektoratet sine nettsider her: Produsenter av emballasje får større ansvar - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Status i EU er at den nye emballasjeforordningen ikke er ferdig forhandlet. Neste skritt er trilogiforhandlinger mellom Parlamentet, ministerrådet og kommisjonen. Det er ikke gitt noen dato for når forordningen er ferdig forhandlet, men signalene er at det skal være ferdigforhandlet til sommeren.

Ta gjerne kontakt med Norsirk for å høre hvordan du eventuelt treffes av de varslede endringene. Norsirk innehar godkjennelse til å ivareta hele 10 forskjellige produsentansvarsordninger, det er derfor svært sannsynlig at vi kan hjelpe.

Treff eksperter på blant annet emballasjeoptimering og avfallsreduksjon på  innsiktskurs om emballasje 9. april.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby